BSO Aanloop

Bereken je nettobijdrage

In het verrijkingslokaal van de Aanloop is de buitenschoolse opvang groep, de Lachplaneet gevestigd . Deze huiselijk ingerichte ruimte  biedt plaats aan 20 kinderen van 4 – 12 jaar. Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van het grote schoolplein. Ook het gymlokaal is een ruimte die door de buitenschoolse opvang gebruikt wordt en waar de kinderen zich naar hartelust uit kunnen leven.

Bij de Lachplaneet zijn er lieve en enthousiaste leidsters op de groep. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste gezichten op de groep. Zo hebben de kinderen en de ouders een vast aanspreekpunt. Dit zorgt voor structuur en regelmaat op de groep.

Niet alleen voor de ouders is het gemakkelijk dat alle kinderen dicht bij elkaar  worden opgevangen, ook voor de kinderen is het leuk om hun broertjes en/of zusjes op dezelfde locatie tegen te komen. Op deze manier kunnen kinderen veel van elkaar leren en de broertjes of zusjes even gedag zeggen.

Tussen de teamleden van de Aanloop en de medewerkers van Mamaloe is er onderling veel contact. We vinden het belangrijk deze lijnen kort te houden. Er is een goede communicatie tussen de leerkracht en de medewerker van Mamaloe tijdens het halen en brengen van de kinderen op school.

Locatie Aanloop ‘voor creatieve denkers en doeners’:

Naast het aanbieden van activiteiten vanuit DOENKIDS sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • De pedagogisch medewerkers de kinderen betrekken bij het bedenken van activiteiten om het creatieve brein van kinderen te ontwikkelen.
  • We groepsactiviteiten en vrije speelmomenten aanbieden waarin denkers en doeners zich kunnen ontwikkelen.
  • We veel materialen hebben waar denkers en doeners mee aan de slag kunnen.
  • We kinderen zich op hun eigen tempo en niveau laten ontwikkelen.

Bij de Lachplaneet verzorgen wij een breed activiteitenaanbod voor de kinderen, waarbij voor iedereen iets te doen is. Tijdens schoolweken en vakanties wordt er gebruikgemaakt van de activitheek van Doenkids. Er worden verschillende activiteiten rondom sport, spel, drama, natuur & techniek, creatief, muziek en koken aangeboden. Kinderen zijn vrij om hieraan deel te nemen. Naast deze dagelijkse activiteiten wordt er ook nog 3x per jaar een workshop georganiseerd en hebben de kinderen natuurlijk ook de vrijheid om zelf iets in te brengen.

Bij de Lachplaneet mogen wij gebruik maken van het schoolplein als buitenruimte. Hier hebben de kinderen alle bewegingsvrijheid en kunnen zij rennen en klimmen. Ook voeren wij hier diverse sport en spelactiviteiten uit. Bij slechter weer  maken wij ook gebruik van de gymzaal in school, zodat wij ook dan bewegingsactiviteiten kunnen aanbieden.

Dagritme

Een positieve sfeer in de groep is van groot belang. Een belangrijke bijdrage aan die positieve groepssfeer zijn de vaste routines, rituelen en regels in de groep. Het geeft kinderen houvast als zij kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Zo krijgen de kinderen overzicht over hun tijd op de BSO.

Lees meer

Buitenspelen

Kinderen hebben beweging nodig en frisse lucht. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een groot deel van de dag op school. Af en toe is er speelkwartier of gymles, maar meestal zitten ze op een stoel. Bewegen heeft veel positieve effecten op gezondheid en welbevinden.

Lees meer

Activiteiten

Tijdens de schoolweken wordt er iedere dag een activiteit aangeboden. Tijdens de vakanties worden er activiteiten rondom een thema georganiseerd. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie het thema Piraten.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij Mamaloe. We geven ieder kind de tijd om te wennen. Na een wenmiddag hebben kinderen vaak al snel hun weg en vriendjes gevonden.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Anouk. Ik ben sinds augustus 2019 locatiehoofd op de Aanloop, waar ik 5 dagen per week aanwezig ben. Naast mijn taken als locatiehoofd werk ik ook nog 4 ochtenden als pedagogisch medewerker op peutergroep Koekeloere.

Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 74 50 45

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker aan de Hogeschool Rotterdam, waarna ik bij verschillende organisaties ervaring heb opgedaan als pedagogisch medewerker. Sinds 2016 ben ik werkzaam bij Mamaloe Kinderopvang, waar ik met veel plezier mijn taken als pedagogisch medewerker en locatiehoofd uitvoer.

Daarnaast ben ik sinds juli 2019 ook Piramide trainer. In mijn werk als Piramide trainer zorg ik ervoor dat mijn collega’s geschoold worden en blijven in het werken met Piramide.

Anouk
Anouk
Bekijk de pedagogisch medewerkers

Welkom bij Klukkluk

De vakantie is weer voorbij dus zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met het thema [...]