BSO De Krabbenkooi

Bereken je nettobijdrage

De buitenschoolse opvang groep, de Zeebonken, biedt plaats aan 30 kinderen van 4 – 12 jaar. Deze groep iheeft zijn eigen ruimtes in de school.
Voor het buitenspelen wordt er gebruik gemaakt van het schoolplein en natuurlijk ook onder begeleiding op Kijk in de Pot.

Bij de Zeebonken geven wij de kinderen de ruimte om hun vrije tijd plezierig en leerzaam door te brengen. De voorschoolse opvang begint gezellig met een praatje en een activiteit waar de kinderen zelf zin in hebben. Na school en in de vakanties bedenken de kinderen samen met de leidsters  zoveel mogelijk verschillende activiteiten.

De Zeebonken en de basisschool hebben een goede samenwerking. Dit begint al met de  warme overdracht als kinderen van het kinderdagverblijf of peutergroep naar de basisschool  gaan. Maar de jaren daarna is er ook een goede communicatie met de leerkrachten tijdens het halen en brengen van de kinderen.

Locatie Krabbenkooi ”Leren van en met elkaar!”

Bij de Zeebonken bieden wij een divers activiteitenaanbod aan voor de kinderen, waarbij voor iedereen iets te doen is. Tijdens de schoolweken en vakanties wordt er gebruikgemaakt van de activitheek van Doenkids. Er worden verschillende activiteiten rondom sport, spel, drama, natuur & techniek, creatief, muziek en koken aangeboden. Kinderen zijn vrij om hieraan deel te nemen. Naast deze dagelijkse activiteiten wordt er ook nog 3x per jaar een workshop georganiseerd en hebben de kinderen natuurlijk ook de vrijheid om zelf iets in te brengen.

Kind participatie staat bij ons hoog in het vaandel. De kinderen werken mee aan het ontstaan van de speelplannen en vakantiethema’s, kunnen hun ideeën kwijt in onze ideeënbus en krijgen zakgeld voor de groep dat ze naar eigen keuze uit kunnen geven.

Het grote voordeel van onze buitenschoolse opvang is dat deze gevestigd is het hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi waar de groepen 3 t/m 8 gevestigd zijn. De kleuterklassen zitten op een steenworpafstand in de dependance. Zo kunnen de oudste kinderen zelfstandig naar de BSO, de jongere kinderen worden opgehaald bij de klassen en zijn ook snel op de groep in hetzelfde gebouw waar ook de dagopvang en peuteropvang zit. Dit is niet alleen gemakkelijk voor ouders maar ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn om op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op het ruime speelplein, kunnen de kinderen fijn samen spelen, fietsen, klimmen, klauteren en lekker rennen. Voor het buitenspelen maken we gebruik van het schoolplein. Kinderen kunnen gebruik maken van de kaartenbak met sportactiviteiten. Op de kaarten in deze bak staan diverse sport- en spel activiteiten uitgewerkt waaruit ze zelf kunnen kiezen.

De ruimte van de Zeebonken is knus, heeft een fijne, warme en huislijke sfeer. Er zijn diverse hoeken verdeeld over 2 ruimtes waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Zo kunnen ze knutselen of een spelletje spelen aan tafel, er is ruimte voor verkleden, kokkerellen en net doen alsof in de poppenhoek, ze kunnen zich even terugtrekken op de bank of zich helemaal uitleven met een divers aanbod van grote, en kleine blokken in de bouwhoek.

In de ruimte is de aankleding passend bij het thema van de activiteiten of het seizoen. Zo staat er een open haard rond de Sinterklaas periode, branden er vele lichtjes en sterren met Kerst en waan je je in de dierentuin tijdens het thema Zigzag door de Zoo!

Dagritme

Een positieve sfeer in de groep is van groot belang. Een belangrijke bijdrage aan die positieve groepssfeer zijn de vaste routines, rituelen en regels in de groep. Het geeft kinderen houvast als zij kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Zo krijgen de kinderen overzicht over hun tijd op de BSO.

Lees meer

Buitenspelen

Kinderen hebben beweging nodig en frisse lucht. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een groot deel van de dag op school. Af en toe is er speelkwartier of gymles, maar meestal zitten ze op een stoel. Bewegen heeft veel positieve effecten op gezondheid en welbevinden. Wij zorgen dan ook iedere dag voor een bewegingsactiviteit door buiten te spelen of in het gymlokaal van de school een spel te doen.

Lees meer

Activiteiten

Tijdens de schoolweken wordt er iedere dag een activiteit aangeboden. Tijdens de vakanties worden er activiteiten rondom een thema georganiseerd. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie het thema Piraten.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij Mamaloe. We geven ieder kind de tijd om te wennen. Na een wenmiddag hebben kinderen vaak al snel hun weg en vriendjes gevonden.

Lees meer

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN