BSO locatie Kiemkade

Bereken je nettobijdrage

De buitenschoolse opvang groep, het Wiebelhuis, biedt plaats aan 40 kinderen van 4 – 12 jaar. Deze groep heeft 2 eigen ingerichte ruimtes en de beschikking over het speellokaal  en het schoolplein.

Kinderopvang Mamaloe heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer. Dit plan wordt 2-jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

Pedagogisch beleid BSO locatie Kiemkade

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Door de korte lijnen tussen de teamleden gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Kiemkade “aanleg voor groei”

Naast het aanbieden van activiteiten vanuit  DOENKIDS sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • De natuur vaak wordt verwerkt in de  thema’s.
  • We kinderen zich op hun eigen tempo en niveau laten ontwikkelen.
  • We per thema een gezellige sfeer in onze hoeken en in onze ruimte maken.
  • We kinderen spelenderwijs met elkaar laten samenwerken.

Direct aan de groepsruimte is een ruimte tuin gelegen. De kinderen kunnen hier heerlijk buitenspelen in de wilgenhut, voetballen  of zelf een hut bouwen in de bosjes. Op het schoolplein, waar tevens een grote zandbak en verkeerstuin tuin is kunnen de kinderen ook spelen.

Dagritme

Een positieve sfeer in de groep is van groot belang. Een belangrijke bijdrage aan die positieve groepssfeer zijn de vaste routines, rituelen en regels in de groep. Het geeft kinderen houvast als zij kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Zo krijgen de kinderen overzicht over hun tijd op de BSO.

Lees meer

Buitenspelen

Kinderen hebben beweging nodig en frisse lucht. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een groot deel van de dag op school. Af en toe is er speelkwartier of gymles, maar meestal zitten ze op een stoel. Bewegen heeft veel positieve effecten op gezondheid en welbevinden.

Lees meer

Activiteiten

Tijdens de schoolweken wordt er iedere dag een activiteit aangeboden. Tijdens de vakanties worden er activiteiten rondom een thema georganiseerd. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie het thema Piraten.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij Mamaloe. We geven ieder kind de tijd om te wennen. Na een wenmiddag hebben kinderen vaak al snel hun weg en vriendjes gevonden.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Inge en sinds september 2006 ben ik in dienst bij Kinderopvang Mamaloe.

Ik ben disndag, donderdag en vrijdag  te vinden op de locatie.
Ik stuur de vier verschillende teams van de groepen op deze locatie aan:
• Ratjetoe (KDV 0-4 jaar)
• De Proeftuin (Peutergroep 2-4 jaar)
• ’t Kwetternest (Peutergroep 2-4 jaar)
• Het Wiebelhuis (Buitenschoolse opvang 4-12 jaar)

Ik zou u dan ook graag willen verwelkomen op Locatie Kiemkade!
Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 24 60 69

Nadat ik het diploma Middenkaderfunctionaris Recreatie niv. 4 had behaald ben ik bij kinderopvang Mamaloe in de buitenschoolse opvang gaan werken
Doordat ik erg enthousiast was over het werken in de kinderopvang heb ik daarna ook nog
mijn diploma SPW 3 en GPM-4 behaald.

In al die jaren ben ik op verschillende groepen werkzaam geweest als pedagogisch medewerker.
Sinds 2012 ben ik werkzaam op Locatie Kiemkade (voorheen School Oost) in Bergen op Zoom.
Ik werk daar als Pedagogisch medewerker en sinds maart 2018 ook als Locatiehoofd.

Ook heb ik verschillende cursussen, trainen en studies mogen volgen zoals: VVE Piramide, Baby opleiding, Training Leiderschap maar ook EHBO en BHV die natuurlijk ook allemaal met een goed resultaat behaald zijn.

Dit alles geeft me een leuke afwisseling met het werken met de kinderen en ouders, het aansturen van collega’s en andere leidinggevende taken zoals samenwerken met de basisschool.

Inge
Inge
Bekijk de pedagogisch medewerkers