BSO Montessori

Bereken je nettobijdrage

In de dependance van de Montesorrischool bevindt zich de buitenschoolse opvang groep, de Parelridders. De huiselijk ingerichte ruimtes  bieden plaats aan 32 kinderen van 4 – 12 jaar. Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van het grote schoolplein.

Kinderopvang Mamaloe heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer. Dit plan wordt 2-jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

Pedagogisch beleid BSO locatie Montessori

Oops...
Slider with alias montesorri leidsters not found.
Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en enthousiast zijn.
De voorschoolse opvang begint gezellig met een praatje en een activiteit waar de kinderen zelf zin in hebben. Na school en in de vakanties bedenken zij samen met de kinderen zoveel mogelijk verschillende activiteiten.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Door de korte lijnen tussen de teamleden gaat belangrijke informatie niet verloren. Dit begint al met de  warme overdracht als kinderen van het kinderdagverblijf of peuteropvang naar de basisschool  gaan. Maar de jaren daarna is er ook een goede communicatie tijdens het halen en brengen van de kinderen met de leerkrachten.

Locatie Montessori ‘help mij het zelf te doen’:

Naast het aanbieden van activiteiten vanuit DOENKIDS sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • We ook werken met Montessori materialen.
  • We verticale groepen hebben, waardoor de jongste- middelste- oudste van elkaar kunnen leren.
  • De kinderen een matje pakken als zij een activiteit op de grond uitvoeren.
  • De groepen zo zijn ingericht dat de kinderen zelfstandig kunnen spelen

Onze buitenschoolse opvang is huiselijk ingericht, waardoor kinderen zich  thuis mogen voelen. De tijd die de kinderen doorbrengen op de bso is namelijk vrije tijd.  Dus kun je chillen op de bank, wegkruipen in de leeshoek met een boek of gezellig aan tafel een spelletje doen met elkaar.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.  Wij maken hiervoor gebruik van het schoolplein en het speeltuintje op het Bolwerk.    Maar ook de gymzaal van de school kunnen wij onbeperkt gebruiken voor sport- en spelactiviteiten. Onze medewerkers zijn hiervoor ook opgeleid via “nijntje-beweegt”.

Wij organiseren een breed activiteitenaanbod  waarin voor ieder kind iets te doen is, voor meiden en jongens, voor jonge kinderen en (bijna) pubers, binnen en buiten, technisch, muzikaal, filosofisch, creatief en sportief, voor kinderen met uiteenlopende interesses, culturen, niveaus, individueel of in groepen. Wij maken hiervoor gebruik van de activitheek van Doenkids.  Tevens worden er 3x per jaar workshops georganiseerd.

Dagritme

Een positieve sfeer in de groep is van groot belang. Een belangrijke bijdrage aan die positieve groepssfeer zijn de vaste routines, rituelen en regels in de groep. Het geeft kinderen houvast als zij kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Zo krijgen de kinderen overzicht over hun tijd op de BSO.

Lees meer

Buitenspelen

Kinderen hebben beweging nodig en frisse lucht. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een groot deel van de dag op school. Af en toe is er speelkwartier of gymles, maar meestal zitten ze op een stoel. Bewegen heeft veel positieve effecten op gezondheid en welbevinden.

Lees meer

Activiteiten

Tijdens de schoolweken wordt er iedere dag een activiteit aangeboden. Tijdens de vakanties worden er activiteiten rondom een thema georganiseerd. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie het thema Piraten.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij Mamaloe. We geven ieder kind de tijd om te wennen. Na een wenmiddag hebben kinderen vaak al snel hun weg en vriendjes gevonden.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Kelly en het is mijn verantwoordelijkheid dat de dagelijkse gang van zaken binnen de locatie Montessori op optimale wijze doorgang kan vinden. Na een aantal jaren als pedagogisch medewerker te hebben gewerkt ben ik in 2018 locatiehoofd van de locatie Montessori geworden. Ik ben 4 dagen per week aanwezig op de locatie, waarin ik mijn uren verdeel over werken met de kinderen en kantoorwerk. Tevens onderhoud ik ook contact met de basisschool, andere instanties en de ouders.
Deze veelzijdigheid zorgt ervoor dat ik met veel plezier mijn werk doe.

Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 72 69 05

.

In 2014 heb ik mijn diploma HBO Ad Pedagogisch en educatief medewerker succesvol afgerond. Ook ben ik volledig VVE Piramide geschoold, heb ik een babyopleiding gevolgd en ben ik BHV’er. Tevens ben ik voorleescoördinator.

In mijn werk houd ik mij bezig met het te stimuleren en uitdagen van de ontwikkeling van de kinderen, maar ook met het aansturen van de pedagogisch medewerkers op deze locatie.

Kelly
Kelly
Bekijk de pedagogisch medewerkers