BSO Dorpsstraat

Bereken je nettobijdrage

Boven het pand aan de Dorpsstraat zijn 2 buitenschoolse opvang groepen gevestigd. Hier is, verdeeld over verschillende ruimtes, plaats voor 33 kinderen van 4 tot 12 jaar. Zowel op  de bovenverdieping als op de zolder zijn de ruimtes huiselijk ingericht. Zo is er o.a. een tv-kamer, een timmerkamer, een knutselkamer en een spelletjeskamer. De BSO kinderen hebben daarnaast aangrenzend aan het pand een nieuw aangelegde tuin en een voetbalveldje tot hun beschikking waar ze lekker kunnen buitenspelen.  We vangen hier kinderen op van de basisscholen St. Maarten en de Springplank.

Kinderopvang Mamaloe heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer. Dit plan wordt 2-jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

Pedagogisch beleid BSO locatie Dorpsstraat

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt. Aan elke groep worden maximaal 4 vaste leidsters toegewezen die op die groep werken. Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn om bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

We vinden het belangrijk dat de leerkrachten van groep 1 op de basisschool op de hoogte zijn van de ontwikkeling welke de kinderen voor hun 4e jaar hebben doorgemaakt, zodat zij hierop kunnen inspelen als kinderen starten op de basisschool. In overleg met de ouders dragen we zorg voor een overdracht naar de basisschool toe.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In de ruime aangrenzende tuin, kunnen kinderen onder andere fijn samen in de zandbak spelen, fietsen, in de wilgenhut verstoppen en op het voetbalveldje voetballen.

Dagritme

Een positieve sfeer in de groep is van groot belang. Een belangrijke bijdrage aan die positieve groepssfeer zijn de vaste routines, rituelen en regels in de groep. Het geeft kinderen houvast als zij kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Zo krijgen de kinderen overzicht over hun tijd op de BSO.

Lees meer

Buitenspelen

Kinderen hebben beweging nodig en frisse lucht. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een groot deel van de dag op school. Af en toe is er speelkwartier of gymles, maar meestal zitten ze op een stoel. Bewegen heeft veel positieve effecten op gezondheid en welbevinden.

Lees meer

Activiteiten

Tijdens de schoolweken wordt er iedere dag een activiteit aangeboden. Tijdens de vakanties worden er activiteiten rondom een thema georganiseerd. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie het thema Piraten.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij Mamaloe. We geven ieder kind de tijd om te wennen. Na een wenmiddag hebben kinderen vaak al snel hun weg en vriendjes gevonden.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Janneke. Vanaf 1 augustus 2023 ben ik locatiehoofd bij de locatie de Dorpsstraat in Halsteren. Op maandag, dinsdag en vrijdag ben ik aanwezig op deze locatie. Ik zal naast locatiehoofd ook structureel te zien zijn op bso Sapperdeflap als pedagogisch medewerkster.

Als locatiehoofd ben ik onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van het pedagogisch beleid en het bewaken hiervan. En de medewerkers hierin begeleiden en aansturen. Samen met het team kijk ik naar elkaars talenten en hoe deze zo productief mogelijk in te zetten. Dit zodat het klimaat op de Dorpsstraat veilig is en de ruimte biedt aan de kinderen om zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon(tje). Zo willen wij hen handvatten geven om hen in een veilige omgeving de wereld te laten ontdekken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u mij bereiken via het contactformulier of via het telefoonnummer 0164- 68 56 49

Ik heb meerdere jaren ervaring binnen de kinderopvang als pedagogisch medewerkster, maar ook als adjunct vestigingsmanager. Ik heb deze jaren zowel met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar gewerkt, als met kinderen van 4 t/m 12 jaar.

In 2022 heb ik de opleiding pedagogisch professional kind en educatie afgerond. Hierin heb ik voornamelijk handvatten gekregen die je kunt inzetten wanneer een kind en/of leidster vastloopt. Ook heb ik geleerd hoe je vanuit een gerichte observatie behoeftes bij een kind kunt herkennen. Maar ook hun talent(en) hierbij kunt inzetten.

Janneke
Janneke
Bekijk de pedagogisch medewerkers