BSO Rode Schouw

Bereken je nettobijdrage

De buitenschoolse opvang groep, het Schouwspel, biedt plaats aan 30 kinderen van 4 – 12 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte en kan ook gebruik maken van het speellokaal. Ze spelen buiten op het schoolplein  en maken natuurlijk ook regelmatig gebruik van het Groene Hart.

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt.

Door de korte lijnen tussen de teamleden gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Rode Schouw ’passend voor ieder kind’:

Naast het gebruiken van activiteiten uit DOENKIDS sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • We kinderen observeren om zo per project een passend aanbod te kunnen bieden.
  • Kinderen zich bij ons op hun eigen tempo mogen ontwikkelen.
  • We aansluiten bij de interesse van de kinderen.
  • We kinderen vrije keuzes laten maken.

De buitenschoolse opvang is middenin de rustige woonwijk de Rode Schouw gelegen. Dit stelt de meeste ouders in de gelegenheid hun kinderen te voet of op de fiets te kunnen komen brengen en halen. De oudste kinderen mogen vaak aan het eind van de middag, met toestemming van hun ouders, zelfstandig naar huis.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Voor het buitenspelen maken we gebruik van het schoolplein en het Groene Hart. Omdat we vanuit de groepsruimte geen overzicht over de buitenspeelplaats hebben kiezen onze medewerkers er vaak voor om met de hele groep naar buiten te gaan.

De Brede School de Rode Schouw, waarin bso het Schouwspel is gehuisvest is gelegen aan het Groene Hart. Dit biedt onze pedagogisch medewerksters de gelegenheid er regelmatig met de kinderen op uit te gaan voor activiteit met de kinderen