Kinderdagverblijf Aanloop Bergen op Zoom

Bereken je nettobijdrage

Aangrenzend aan basisschool ” de Aanloop” ligt wijkcentrum ” de Moerkens” hierin is 1 dagopvanggroep gevestigd.  De groep Snuf en Snuitje. Deze biedt plaats aan 16 kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer. Voor het buitenspelen maken de kinderen gebruik van een veilig afgezette tuin.

Bij Snuf en Snuitje werken er lieve en ervaren leidsters op de groep. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste medewerkers op de groep. Dit zorgt ervoor dat er voor zowel de kinderen als de ouders een vast aanspreekpunt is. Dit geeft de groep rust en regelmaat, zorgt ervoor dat we op elkaar ingespeeld zijn en natuurlijk de kinderen goed kennen.

Niet alleen voor de ouders is het gemakkelijk dat hun kinderen in een aangrenzend  gebouw worden opgevangen, ook voor de kinderen is het leuk om hun broertjes en/of zusjes op dezelfde locatie tegen te komen. Op deze manier kunnen kinderen veel van elkaar leren en de broertjes of zusjes even gedag zeggen.

Tussen de teamleden van de Aanloop en de medewerkers van Mamaloe is er onderling veel contact. We vinden het belangrijk deze lijnen kort te houden. Met toestemming van de ouders kan er belangrijke informatie over de ontwikkeling van de kinderen met elkaar gedeeld worden. Dit zorgt ervoor dat de leerkrachten een goed beeld krijgen van de kinderen die vanuit het kinderdagverblijf doorstromen naar de basisschool.

Locatie Aanloop ‘voor creatieve denkers en doeners’:

Naast het werken met de methode Piramide  sluiten we bij de visie van school aan doordat:
• De pedagogisch medewerkers activiteiten bedenken om het creatieve brein van kinderen te ontwikkelen.
• We groepsactiviteiten en vrije speelmomenten aanbieden waarin denkers en doeners zich kunnen ontwikkelen.
• We veel materialen hebben waar denkers en doeners mee aan de slag kunnen.
• We kinderen zich op hun eigen tempo en niveau laten ontwikkelen.

Buiten spelen is naast gezond ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In onze ruime aangrenzende tuin hebben de kinderen alle bewegingsvrijheid. Ze kunnen fietsen, rennen, in de zandbak spelen en ontdekken. Bij mooi weer vinden we het ook erg leuk om samen te gaan picknicken in de tuin.

Kinderopvang Mamaloe vindt het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven de pedagogisch medewerkers kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide word elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren..

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Dagritme

Wij werken bij Mamaloe met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer

Activiteiten

Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen spelenderwijs kennis maken met allerlei thema’s. Wij gebruiken hiervoor de methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt er rondom een thema, aan kinderen activiteiten aangeboden, welke tot doel…

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dagindeling. Het is gezond, bevordert de motorische ontwikkeling en het samen spelen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om allerlei dingen te ontdekken over de natuur die je in de tuin tegenkomt.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen die nog maar kort Mamaloe bezoeken, die nog aan het wennen zijn, zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij het kinderdagverblijf. Een geleidelijke wenperiode is voor het kind (en de ouders) vaak het prettigste.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Anouk. Ik ben sinds augustus 2019 locatiehoofd op de Aanloop, waar ik 5 dagen per week aanwezig ben. Naast mijn taken als locatiehoofd werk ik ook nog 4 ochtenden als pedagogisch medewerker op peutergroep Koekeloere.

Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 74 50 45

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker aan de Hogeschool Rotterdam, waarna ik bij verschillende organisaties ervaring heb opgedaan als pedagogisch medewerker. Sinds 2016 ben ik werkzaam bij Mamaloe Kinderopvang, waar ik met veel plezier mijn taken als pedagogisch medewerker en locatiehoofd uitvoer.

Daarnaast ben ik sinds juli 2019 ook Piramide trainer. In mijn werk als Piramide trainer zorg ik ervoor dat mijn collega’s geschoold worden en blijven in het werken met Piramide.

Anouk
Anouk
Bekijk de pedagogisch medewerkers