Kinderdagverblijf Krabbenkooi

Bereken je nettobijdrage

In het hoofdgebouw van de Krabbenkooi is 1 dagopvanggroep gevestigd. De groep Zeester, biedt plaats aan 14 kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer en maakt voor het buitenspelen gebruik van het schoolplein.

Bij de Zeester geven wij jonge kinderen de ruimte om in alle rust te groeien, te spelen, te ontwikkelen, te delen en te leren. De Zeester heeft een vast team van lieve en professionele leidsters. Zij werken doorgaans op vaste dagen in de week zodat zij een goede band op kunnen bouwen met de kinderen en hun ouders. Ook zorgt dit voor rust en regelmaat op de groepen. Tevens zijn zij hierdoor goed op elkaar ingespeeld en kennen zij de kinderen goed.

De Zeester en basisschool de Krabbenkooi hebben een goede samenwerking. Er is een goede doorgaande lijn ontwikkeld zodat uw kind zich snel thuis voelt op de basisschool. Niet alleen mogen de peuters, een aantal dagdelen voor hun 4e verjaardag, in de kleuterklas komen oefenen. Maar om uw peuter al wat te laten wennen aan het leven op de basisschool, spelen de oudste peuters al regelmatig mee in de kleuterklassen. De peuters doen met de kleuters mee buiten en in de klassen. Ze leren de kleuters, de peuters en de juffen van de school elkaar kennen.

Daarnaast worden er gedurende het jaar diverse activiteiten rond de thema’s samen met school gedaan. Maar ook bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek en het Sinterklaasfeest sluiten wij aan bij de school.

In overleg met de ouders vindt er een warme overdracht plaats wanneer kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Krabbenkooi ”Leren van en met elkaar!”

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels de VVE methode Piramide geven wij kinderen spelenderwijs deze ruimte.

De methode Piramide wordt gebruikt om de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs te stimuleren. Dit doen we aan de hand van verschillende herkenbare thema’s zoals ‘Mensen jij en ik’, ‘Eten en drinken’, ‘Wonen’, ‘Verkeer’, ‘Seizoenen’ en ‘Kunst’. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden wij de kinderen bij het spelen en leren. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, huishoek, themahoek, leeshoek of misschien toch een werkje uit de kast. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten binnen de thema’s wordt er gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, motorische ontwikkeling, de ontwikkeling van de waarneming, het rekenen, lezen en schrijven en de oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning. Daarnaast is er aandacht voor muziek, dans en beeldende activiteiten, passend bij het thema.

Om de taalontwikkeling extra te stimuleren maken wij ook gebruik van de methode LOGO 3000. LOGO 3000 biedt ondersteuning voor kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. De woordenschat wordt op een natuurlijke en speelse manier gestimuleerd en uitgebreid. Dit gebeurt in een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters.

In overleg met de ouders vindt er een warme overdracht plaats wanneer kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Krabbenkooi ”Leren van en met elkaar!”

De Zeester zit gevestigd in het  hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi waar de groepen 3 t/m 8 gevestigd zijn. De kleuterklassen zitten op een steenworpafstand in de dependance. Dit is niet alleen gemakkelijk voor ouders maar ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn om op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op het ruime aangrenzende speelplein, kunnen de kinderen fijn samen spelen, fietsen, klimmen, klauteren en lekker rennen.

Voor het buitenspelen maken we gebruik van het schoolplein. Hierover zijn afspraken gemaakt met de school middels een buitenspeelrooster. Vaak spelen de kinderen samen met de peuters van de peutergroep en soms ook met de kleuters van school.  Voor de allerkleinste kinderen hebben we een eigen afgescheiden buitenspeelplaats tot onze beschikking met een activiteitenwand, een zandbak en een wipwap.

Bij de Zeester vangen we kinderen op van 0 tot 4 jaar. Om voor ieder kind een evenwichtige balans te kunnen creëren, hebben onze pedagogisch medewerkers naast hun reguliere opleiding ook een aparte babyopleiding gevolgd.

Voor baby’s is het extra belangrijk dat zij zich kunnen hechten. Daarom zal er zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerker de zorg van uw baby op zich nemen. Baby’s worden door ons met veel liefde en zorg opgevangen. Wij hechten veel waarde aan de fysieke en emotionele veiligheid van baby’s. Een baby moet zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Hier zorgen wij voor door op een positieve manier en met respect met de baby’s om te gaan.

Ook sluiten wij bij voorkeur juist aan bij het ritme (voeding en slapen) van thuis. Uw kindje  zal  zich  daardoor snel bij ons vertrouwd voelen en  zich optimaal kunnen gaan ontwikkelen. Spelenderwijs nemen we de baby’s ook mee in de activiteiten van de dag.

De ruimte van de Zeester is knus en heeft een fijne, warme en huislijke sfeer. Er zijn diverse hoeken in de ruimte waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Zo kunnen ze enorme bouwwerken maken in de bouwhoek, gezellig een puzzel maken aan tafel, koken, wassen en strijken in de huishoek, zich even terugtrekken in de leeshoek of zich helemaal uitleven in de steeds wisselende themahoek. Naast de hoeken proef je in de ruimte ook altijd de sfeer van het thema.

Voor de allerkleinsten is er een hoek ingericht waar ze ongestoord op ontdekking kunnen gaan. In de spiegel zien ze zichzelf, ze kunnen heerlijk schommelen in de schommelstoel of spelen met de diverse materialen.