Kinderdagverblijf Montessori

Bereken je nettobijdrage

In het bijgebouw van de Montessorischool is 1 dagopvanggroep gevestigd.  Op de begane grond bevindt zich de groep Plom.  Deze biedt plaats aan 16 kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer, waarbij rekening gehouden is met de Montessori methode. Voor het buitenspelen is een binnenplaats ingericht.

Oops...
Slider with alias montesorri leidsters not found.
Bij Plom hebben we lieve en zorgzame leidsters op de groep.  Zij zijn ervaren en professioneel.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groep. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt.  Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen. Tevens zijn wij hierdoor goed op elkaar ingespeeld en kennen wij de kinderen goed.

Door de korte lijnen met de onderbouwleerkrachten van de Montessorischool  gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van het kinderdagverblijf of peuteropvang naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van het kind bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Montessori ‘help mij het zelf te doen’:

Naast de methode Piramide sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • We ook werken met Montessori materialen
  • We verticale groepen hebben, waardoor de jongste- middelste- oudste van elkaar kunnen leren.
  • De kinderen een matje pakken als zij een activiteit op de grond uitvoeren.
  • De groepen zo zijn ingericht dat de kinderen zelfstandig kunnen spelen

Op deze locatie  bieden we kinderopvang in een huiselijke sfeer, waar je je thuis kunt voelen en waarin kinderen uitgedaagd worden.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels de VVE methode Piramide geven wij  kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide wordt elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden wij de kinderen  bij het spelen en leren.

In de dagopvang groep vangen we kinderen op van 0 tot 4 jaar. Voor hen is het belangrijk dat zij zich kunnen hechten.  Wij organiseren het zoveel  mogelijk zo dat dezelfde leidster de zorg voor de baby op zich kan nemen. Hierdoor voelt een baby zich snel bij ons vertrouwd en kan hij of zij zich optimaal ontwikkelen. Ook baby’s worden al snel meegenomen in spel- lees- en zintuigelijke activiteiten.