Kinderdagverblijf Dorpsstraat Halsteren

Bereken je nettobijdrage

Op deze locatie zijn 3 groepen en het hoofdkantoor gevestigd. Op de begane grond bevinden zich twee dagopvang groepen. De groep  Pipo is ingericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar en richt zich vooral op baby’s en dreumesen . De groep Klukkluk is uitsluitend ingericht voor peuters van 2 – 4 jaar. In beide groepen is plaats voor 15 kinderen per dagdeel.

Aangrenzend aan de groepen is er een gezamenlijke omheinde tuin. Deze is in december 2020 opnieuw aangelegd. Onze tuin is een groene ontdektuin waar kinderen van Pipo en Klukkluk gezamenlijk buiten kunnen spelen.

Op de bovenverdieping en de zolder zijn de ruimtes huiselijk ingericht voor de buitenschoolse opvangkinderen van 4 tot 12 jaar. Zo is er o.a. een tv-kamer, een timmerkamer, een knutselkamer en een spelletjeskamer. Zij hebben daarnaast aangrenzend aan het pand een nieuw aangelegde tuin en een voetbalveldje tot hun beschikking waar ze lekker kunnen buitenspelen.

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt. Aan elke groep worden maximaal 4 vaste leidsters toegewezen die op die groep werken. Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen.

Bij Kinderopvang Mamaloe bieden we kinderopvang in een huiselijke sfeer, waar je je thuis voelt en het gezellig is. Doordat de locatie centraal, met diverse voorzieningen, waaronder winkels  op loopafstand gelegen zijn, gaan we regelmatig met de kinderen op pad: Brood halen bij de bakker, naar een speeltuintje in de buurt of brood brengen naar de hertjes.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn om bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

We vinden het belangrijk dat de leerkrachten van groep 1 op de basisschool op de hoogte zijn van de ontwikkeling welke de kinderen voor hun 4e jaar hebben doorgemaakt, zodat zij hierop kunnen inspelen als kinderen starten op de basisschool. In overleg met de ouders dragen we zorg voor een overdracht naar de basisschool toe.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In de ruime aangrenzende tuin, kunnen kinderen onder andere fijn samen in de zandbak spelen, fietsen, in de wilgenhut verstoppen en op het voetbalveldje voetballen.

Kinderopvang Mamaloe vindt het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven de pedagogisch medewerksters kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide word elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren..

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma.

Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Kunstzinnige ontwikkeling
• Ontwikkeling van de waarneming
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning