Dagritme2017-01-12T18:11:47+00:00

Dagritme

Wij werken bij Mamaloe met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten. De vaste punten in de dag maakt voor kinderen de wereld voorspelbaar. Een abstracte dagindeling is op deze manier heel concreet te maken: als ’s ochtends alle kinderen er zijn gaan we drinken, na het eten komt papa of mama je ophalen of na het plassen gaan we buiten spelen.

Vanuit dat oogpunt bespreken we iedere dag met de kinderen even kort welke dag het is, wat voor weer het is en welke activiteit er gaat gebeuren. Dit wordt visueel gemaakt middels het dagen-liedje, de dagkalender en de dagritme kaarten vanuit de VVE-methode Piramide.

Werken met een vaste dagindeling wil niet zeggen dat elke dag op de andere lijkt: door middel van de activiteiten, en door de soms verschillende invulling van deze momenten, wordt aan de kinderen variatie geboden; dit terwijl de regelmaat gehandhaafd blijft.

7.30-9.00 uur:
De kinderen worden gebracht. De laatste ouders nemen afscheid om 9.00 uur. De kinderen gaan meteen spelen. De kinderen zijn vrij in de keuze van hun spel. Sommigen nemen een puzzeltje of een spelletje, anderen gaan bouwen, of in de poppenhoek aan de gang. Beginnen met vrij spelen is een bewuste keuze: de kinderen kunnen zich even ontladen, en natuurlijk weer even ‘thuiskomen’ bij Mamaloe.

9.15 – 9.30 uur:
Samen opruimen. Ieder kind helpt, naargelang z’n mogelijkheden, hier aan mee.

9.30 – 10.00 uur:
Drinken en plakje ontbijtkoek. Voor het drinken (en ’s middags voor het eten) wordt het namenlied, dagenlied en eetsmakelijk liedje gezongen. Tijdens het drinken worden de kinderen bij het gesprek betrokken; soms vertelt een kind wat het beleefd heeft (daarom vinden we het ook belangrijk dat de ouders in de schriftjes schrijven: de leiding kan het verhaal dan ook plaatsen of uitlokken). Hierna wordt er nog voorgelezen, gezongen, versjes voorgedragen …

10.00 – 10.15 uur:
Plassen en verschonen, enkele kinderen gaan slapen.

10.15 – 11.00 uur:
Vrij spelen / buiten spelen / een groepsactiviteit. Deze groepsactiviteiten kunnen heel divers zijn: in het kader van het thema waaraan gewerkt wordt vinden er ontwikkelingsbevorderende activiteiten plaats, bv.: een creatieve activiteit, gymmen, een spelletje …

11.00 – 11.30 uur:
Samen opruimen. Na het opruimen gaan alle kinderen naar een rustige hoek in de ruimte, bv. de poppenhoek, waar een verhaal wordt verteld, of een spelletje wordt gedaan. Ondertussen wordt door de andere PM-er de tafel gedekt.

11.30 – 12.00 uur:
Broodmaaltijd. De kinderen zitten nooit langer dan een half uur aan tafel; dit is voor hen echt het uiterste om stil te zitten. We eten bij het kinderdagverblijf vroeg: de kinderen die ’s ochtends bij Mamaloe hebben gespeeld zijn vaak doodmoe. Hier krijgen ze toch meer indrukken te verwerken en zijn eerder aan rust toe dan thuis. Vroeg eten is ook om organisatorische redenen belangrijk: ieder kind moet gevoed en verschoond zijn voor het weer opgehaald wordt om 12.30 uur.

12.00 – 12.30 uur:
Plassen / verschonen van de kinderen. Sommige kinderen gaan naar bed; de anderen gaan vrij spelen. 12.30 – 13.30 uur: Halen van de ochtendkinderen/ Brengen van de middagkinderen / vrij spelen.

13.30 – 14.30 uur:
Er komen kinderen uit bed, plassen/verschonen/aankleden en gaan vrij spelen tot het drinken. De middagkinderen die nog naar bed moeten, gaan na het drinken slapen.

+ 14.00 uur:
Drinken met een volkorenbiscuitje.

14.30 – 16.00 uur:
Vrij spelen / buiten spelen / groepsactiviteit (zie 10.15 u). Tussendoor komen er kinderen uit bed.

16.00 – 16.30 uur:
Drinken met gruit (fruit of stukjes groente), zodat de kinderen een niet te lange tijd moeten overbruggen voor ze thuis weer wat te eten krijgen.

16.30 – 18.15 uur:
Vrij spelen / halen van de kinderen. Soms wordt er tussen 17.30 en 17.45 uur nog een soepstengel gegeten.

Voor de baby’s geldt deze dagindeling niet: zij volgen zoveel mogelijk het ritme zoals ze dat thuis gewend zijn. Voor de dreumesen en de peuters geldt dat ze mogen slapen naar behoefte. Wij hebben vaste regels bij het eten en drinken. Dat betekent dat:

  • wij ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten.
  • onze medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
  • wij voor het eten /drinken eerst een liedje zingen: op die manier is duidelijk voor de kinderen dat er gewacht wordt tot iedereen drinken /eten heeft. We wensen elkaar smakelijk eten /drinken en beginnen tegelijk.
  • de kinderen die zindelijk zijn zelf de boter op hun brood mogen smeren, want zij zijn al groot….
  • de boterhammen worden in stukjes gesneden en met een vorkje gegeten. (Een broodkapje mogen de kinderen met de handen eten) Af en toe wordt er ook eens uit het vuistje gegeten, in de zomer picknicken we soms buiten op een kleed.
  • de kinderen aan tafel blijven zitten tot iedereen klaar is.
  • wij voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat we met de ouders/verzorgers afstemmen. We stemmen ook het geven van de eerste hapjes vast voedsel af.
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven
[dc_social_wall id="8000"]

Privacy instellingen

Stichting Mamaloe Kinderopvang neemt uw privacy heel serieus. Wij maken gebruik van Google Analytics en functionele cookies. De cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd en mogen wij plaatsen zonder toestemming. Cookies om content en advertenties te personaliseren en voor het delen van onze content op social media gebruiken we na toestemming. Wilt u de beste website ervaring en op u afgestemde informatie? Klik dan op de button voor akkoord. Meer informatie kunt u lezen in onze privacy policy.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen