Kinderdagverblijf De Rode Schouw

Bereken je nettobijdrage

In het gebouw van basisschool de Rode Schouw is 1 dagopvanggroep gevestigd. De groep Mik, biedt plaats aan 16 kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer. Ze spelen buiten in hun eigen tuintje, op het schoolplein of in de binnentuin.

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt. Aan elke groep worden maximaal 4 vaste leidsters toegewezen die op die groep werken. Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen.

In het gebouw van basisschool de Rode Schouw is een dagopvanggroep en peutergroep gevestigd. Door de korte lijnen tussen de teamleden gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Rode Schouw ’passend voor ieder kind’:

Naast de methode Piramide en DOENKIDS sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • We kinderen observeren om zo per project een passend aanbod te kunnen bieden.
  • Kinderen zich bij ons op hun eigen tempo mogen ontwikkelen.
  • We aansluiten bij de interesse van de kinderen.
  • We kinderen vrije keuzes laten maken.

Het kinderdagverblijf is middenin de rustige woonwijk de Rode Schouw gelegen. Dit stelt de meeste ouders in de gelegenheid hun kinderen te voet of op de fiets te kunnen komen brengen.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Voor het buitenspelen met de oudste kinderen maken we gebruik van het schoolplein. Hierover zijn afspraken gemaakt middels een buitenspelrooster met de school en peuteropvang. Soms spelen de oudste peuters samen met de kleuters of de peuters van de peuteropvang. Voor de jongste kinderen hebben we een eigen afgescheiden buitenspeelplaats tot onze beschikking.

De Brede School de Rode Schouw, waarin kdv Mik is gehuisvest is gelegen aan het Groene Hart. Dit biedt onze pedagogisch medewerksters de gelegenheid er regelmatig met de kinderen op uit te gaan voor een wandeling met de bolderkar.