Kinderdagverblijf Steenbergen

Bereken je nettobijdrage

In het schoolgebouw van de Nieuwe Veste  is 1 dagopvanggroep gevestigd. De groep Guppies, biedt plaats aan 16 kinderen van 0 – 4 jaar. Deze groep heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer en maakt voor het buitenspelen gebruik van het kleuterplein. In de ochtenden is er een tevens een  peutergroep die plaats biedt aan 8 peuters ( 2-4 jr).

Slide

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt. Aan elke groep worden maximaal 4 vaste leidsters toegewezen die op die groep werken. Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen.

Slide
Doordat de kinder/peuteropvang in hetzelfde gebouw zitten als de basisschool, verloopt de overgang naar de basisschool vanzelf.  Kinderen voelen zich vertrouwd in het gebouw en zijn de juffen van school al vaker tegengekomen voor ze naar de kleuterklas  overstappen. Dat is niet alleen prettig voor de kinderen maar ook gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

We hebben regelmatig contact met de leerkrachten  de basisschool De Nieuwe Veste. Zij zijn hierdoor op de hoogte van de ontwikkeling die de kinderen voor hun 4e jaar hebben doorgemaakt, zodat zij hierop kunnen inspelen als kinderen starten op de basisschool. In overleg met de ouders dragen we ook zorg voor een overdracht naar de basisschool toe.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op het ruime aangrenzende speelplein, kunnen kinderen fijn samen in de zandbak spelen, fietsen, ballen en de natuurlijke inrichting zorgt voor voldoende uitdaging en plezier.   Ook worden de kinderen betrokken bij het tuinieren. Wij gaan dagelijks naar buiten en passen onze buitenspeeltijd aan het weer aan.

Kinderopvang Mamaloe vindt het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven de pedagogisch medewerksters kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide wordt elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren.

Ouders worden hier ook bij betrokken bijvoorbeeld door het meebrengen van foto’s of materialen voor op de kijktafel.

Bij de Guppies wordt er lekker veel voorgelezen. Dit is een vast onderdeel van het dagprogramma. Hiervoor is er ook een speciale voorleeshoek en heel veel boekjes voor alle leeftijden, van baby tot peuter.

Dagritme

Wij werken bij Mamaloe met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer

Activiteiten

Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen spelenderwijs kennis maken met allerlei thema’s. Wij gebruiken hiervoor de methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt er rondom een thema, aan kinderen activiteiten aangeboden, welke tot doel…

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dagindeling. Het is gezond, bevordert de motorische ontwikkeling en het samen spelen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om allerlei dingen te ontdekken over de natuur die je in de tuin tegenkomt.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen die nog maar kort Mamaloe bezoeken, die nog aan het wennen zijn, zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij het kinderdagverblijf. Een geleidelijke wenperiode is voor het kind (en de ouders) vaak het prettigste.

Lees meer

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar