Er is een  aanpassing gedaan in de  beslisboom (decisiontree) .

update 23-08-2021

U kunt de recentste versie altijd vinden via

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

(Also available in English)


Er is een  aanpassing gedaan in de  beslisboom (decisiontree) .

update 21-07-2021

U kunt de recentste versie altijd vinden via

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8


Via onze website en facebookpagina proberen wij de genomen maatregelen steeds goed te communiceren.

update 16-06-2021

Daarvoor hebben wij nu een beknopt overzicht samengesteld, waarin de belangrijkste informatie te vinden is.

U kunt dit ook altijd terugvinden op onze pagina Gezondheidsbeleid 


Er is een  aanpassing gedaan in de  beslisboom.

update 20-05-2021

U kunt de recentste versie altijd vinden via

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8


update 10-11-2020

De Rijksoverheid heeft een update gemaakt van de poster voorzorgsmaatregelen kinderopvang. In de poster worden de laatste richtlijnen van het RIVM gevolgd. O.a. wordt aandacht gevraagd voor het dragen van een mondkapje door ouders bij het betreden van de locatie en de recente thuisblijfregels. 

Deze voorzorgsmaatregelen zullen op alle locaties van Mamaloe worden opgevolgd.  We hopen dat alle ouders en bezoekers hier ook aan mee willen werken.


BOinK heeft, mede namens de branchepartijen BK en BMK, samen met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Pm’ers kunnen hiermee eenduidig besluiten of ze een  kind wel of niet kunnen toelaten op de kinderopvang en ouders kunnen zien of zij hun kind wel of niet naar de kinderopvang mogen brengen.

update 14 oktober  2020

BOinK heeft samen met AJN Jeugdartsen en het RIVM vragen en opmerkingen over de beslisboom, voor kinderen met neusverkoudheid, besproken en verwerkt tot een nieuwe versie. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.