Er is een  aanpassing gedaan in de  beslisboom.

update 03-02-2022

U kunt de recentste versie altijd vinden via

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Meer informatie over  alle maatregelen die we bij kinderopvang Mamaloe hebben moeten nemen ivm de Coronapandemie kunt u vinden op onze pagina  GEZONDHEIDSBELEID