Er is een kleine aanpassing gedaan in de  beslisboom.
De ‘monitoringsperiode’ is verkort naar 10 dagen. Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang/school mag.

update 04 december 2020

Nieuwe adviezen voor het testen van kinderen, soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid én feedback van gebruikers zijn verwerkt in de nieuwste versie van de beslisboom.

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Engelstalige Beslisboom 0 jaar t/m groep 8


update 10-11-2020

De Rijksoverheid heeft een update gemaakt van de poster voorzorgsmaatregelen kinderopvang. In de poster worden de laatste richtlijnen van het RIVM gevolgd. O.a. wordt aandacht gevraagd voor het dragen van een mondkapje door ouders bij het betreden van de locatie en de recente thuisblijfregels. 

Deze voorzorgsmaatregelen zullen op alle locaties van Mamaloe worden opgevolgd.  We hopen dat alle ouders en bezoekers hier ook aan mee willen werken.


BOinK heeft, mede namens de branchepartijen BK en BMK, samen met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Pm’ers kunnen hiermee eenduidig besluiten of ze een  kind wel of niet kunnen toelaten op de kinderopvang en ouders kunnen zien of zij hun kind wel of niet naar de kinderopvang mogen brengen.

update 14 oktober  2020

BOinK heeft samen met AJN Jeugdartsen en het RIVM vragen en opmerkingen over de beslisboom, voor kinderen met neusverkoudheid, besproken en verwerkt tot een nieuwe versie. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.