De overheid vindt een betaalbare en goed toegankelijke kinderopvang belangrijk. Daarom neemt ze in 2019 twee maatregelen:

1. Het percentage kinderopvangtoeslag voor ouders gaat omhoog

2. Het maximale bedrag waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen, wordt verhoogd voor de dagopvang en gastouderopvang. Deze zogenaamde maximum uurprijs, wordt voor de BSO verlaagd.

Hiermee investeert de overheid ruim €248 miljoen extra.