Met dit bericht willen we ouders informeren over de tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Het is belangrijk dat personen die de kosten van kinderopvang zelf dragen in het najaar van 2022 een aanvraag indienen voor deze tegemoetkoming. Ook wijzen we op de mogelijkheid voor een gemeentelijke tegemoetkoming. Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je deze stellen via .

 

 

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling zonder overheidsvergoeding (TTKZO)
Najaar 2022 aanvraag indienen voor TTKZO bij de SVB
Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de factuur volledig zelf betaald (zonder recht op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie)? Dan kun je recht krijgen op de tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Je kunt de tegemoetkoming in het najaar van 2022 bij de SVB aanvragen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Gemeentelijke tegemoetkoming
Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang via de gemeentelijke regeling sociaal medische indicatie (SMI) en de eigen bijdrage doorbetaald? Dan kun je voor de tegemoetkoming van de eigen bijdrage terecht bij jouw gemeente.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de websites van de Rijksoverheid en de SVB. Hier vind je ook meer informatie over de nabetaling aan ouders die in de tegemoetkomingen over de eerste twee sluitingsperioden te weinig hebben ontvangen (TTKO sluitingsperiode 1 en 2).