De locaties in Bergen op Zoom van Kinderopvang Mamaloe zamelen geld in.

Tijdens de kerstvieringen bij de locaties in Bergen op Zoom hebben we geld ingezameld voor het goede doel. We steunden tijdens deze kerstvieringen ‘stichting het vergeten kind’. Het was op alle locaties een gezellige middag. We hebben in totaal maar liefst 186 euro opgehaald. Het geld is overgemaakt naar  ‘stichting het vergeten kind’. Wij hopen dat we zo de vergeten kinderen een steuntje in de rug kunnen bieden.