Ieder jaar bezoekt een externe auditor van Lloyd’s  het hoofdkantoor en de verschillende locaties van Mamaloe. Op 8 december was het ook weer zover.

Het bezoek duurde de hele dag en begon met een centrale openingsvergadering op het hoofdkantoor. Daarna zijn er een aantal groepen bezocht en de pedagogisch medewerkers geïnterviewd. De auditor stelde kritische vragen over de werkprocessen en heeft ook documenten en protocollen ingezien.

De dag werd afgesloten met een terugkoppelingsgesprek waaruit bleek dat we ruimschoots aan alle normen voldoen en dat onze medewerkers ook allemaal goed op de hoogte zijn en werken volgens ons kwaliteitshandboek. Dit betekent dat ons certificaat weer voor een jaar vernieuwd wordt. En daar mogen  al onze medewerkers trots op zijn!!!