Woensdag 8 maart was het de landelijke Montessori dag. Peutergroep ons Marieke heeft hier samen met de Montessori school aan meegedaan.

Ouders en geïnteresseerden konden een kijkje op onze school en peutergroep nemen. Zij werden door de bovenbouw kinderen rondgeleid in de school. Op de peutergroep hadden we uitleg kaarten bij de materialen gelegd zodat gelezen kon worden waarvoor de materialen dienen.

Wij werken bij peutergroep Ons Marieke met Montessorimaterialen. We hebben een speciale  Montessori kast staan waar de kinderen uit kunnen kiezen welke werkje ze willen gaan doen. De meeste materialen bestaan uit tien onderdelen, zo leren wij ook het tellen tot 10.  De leidster komt de kinderen hierbij helpen als het nodig is. Als de kinderen klaar zijn met een werkje zetten ze het eerst weer terug op de foto in de kast. Op de basisschool gaan de kinderen hier mee verder en worden de werkjes uitgebreider.