Schooljaar 2023-2024 is de antroposofische BSO de Strijders gestart in vrije school de Zeeridder.

De pedagogisch medewerkers bij BSO de strijders hebben liefdevolle interesse voor ieder kind. De jaarfeesten van de school worden zo veel mogelijk gevolgd, maar de buitenschoolse opvang is er in de eerste plaats om kinderen voor en na schooltijd een warm onthaal te bieden en veiligheid en geborgenheid te geven, bijna net als thuis.

De BSO is vaak een plaats waar kinderen alles wat ze op school hebben geleerd verwerken en een ontmoetingsplaats voor andere kinderen. Wij letten op het temperament van ieder kind om de activiteiten op de kinderen af te stemmen, kinderen individueel beter te begrijpen, en binnen de groep oog, oor en hart te hebben voor de grote verschillen die zij met zich meebrengen. Met al deze verschillen wordt door de pedagogisch medewerkers rekening gehouden.

Bij de BSO staan twee soorten activiteiten centraal. Een actieve vorm zoals een sportactiviteit voor buiten, en een rustigere vorm, zoals schilderen, koken en vilten. De focus ligt op het opdoen van echte ervaringen i.p.v. virtuele ervaringen. Om die reden hebben wij geen televisie of computer voor de kinderen op de groep. De BSO maakt gebruik van het lokaal van de kleine Zeeridder en mag daarnaast gebruik maken van het crealokaal en het gymlokaal van Vrije school de Zeeridder.

 

Donderdag 12 oktober van 14:00 tot 16:00 is de officiële opening van BSO de strijders.
Iedereen is welkom om binnen te lopen, kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en al jullie eventuele vragen te stellen.
Wij zien er naar uit jullie te ontmoeten!