Vanaf 1 januari 2016 worden in de gemeente Bergen op Zoom het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd. De gemeenteraad heeft daartoe het besluit genomen.

Sinds het begin van dit jaar is een werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit alle kinderopvang organisaties en de peuterspeelzalen onder regie van de gemeente Bergen op Zoom bezig geweest de harmonisatie vorm te geven.

Met de harmonisatie is een eind gekomen aan de ongelijkheid tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. Ouders betalen vanaf 1 januari een inkomensafhankelijke bijdrage als een kindje uit een gezin komt waarvan 1 van de 2 ouders werkzaam is. Komt een kindje uit een gezin waarbij beide ouders werken, dan valt men onder de wet kinderopvang en kan een inkomensafhankelijke bijdrage, de toeslag kinderopvang, aangevraagd worden bij de belastingdienst.

De peuteropvang (2 – 4 jaar) wordt op alle 5 locaties van Mamaloe  in Halsteren en Bergen op Zoom aangeboden, soms in een aparte groep, en soms geïntegreerd in het kinderdagverblijf.

Alle peuters krijgen middels verschillende thema’s uit de VVE-methode Piramide activiteiten aangeboden ter stimulering van hun ontwikkeling.

De gemeente Bergen op Zoom stelt voor elke peuter voor 2 dagdelen van 3 uur per week subsidie beschikbaar. Kinderen met een taalachterstand, of die een achterstand dreigen op te lopen en door het consultatiebureau een indicatie krijgen, mogen 4 dagdelen komen.

Voorheen konden peuters hiervoor enkel bij de peuterspeelzaal terecht. Omdat alle pedagogisch medewerksters die in het kinderdagverblijf werken in het bezit zijn van het Piramide Certificaat en Kinderopvang Mamaloe als organisatie Piramide gecertificeerd is kunnen peuters vanaf 1 januari ook bij Kinderopvang Mamaloe terecht.

Voor meer informatie: 0164 – 682 662