Mogelijk heeft u onlangs iets gelezen of gehoord over overname van peuterspeelzalen die gekoppeld zijn aan basisscholen. Wisselende berichten verschijnen in de media. We kunnen ons voorstellen dat enige verwarring ontstaat.

In de huidige situatie is er aan elke ABBO- school een peuterspeelzaal van stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom en/of kinderopvang van Kinderopvang Mamaloe gekoppeld. Beide organisaties bieden peuteropvang van 2 tot 4 jaar aan tegen gelijke kostprijs. Naast peuteropvang van 2 tot 4 jaar biedt Kinderopvangorganisatie Mamaloe ook kinderopvang van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang aan (BSO).

De situatie ziet er als volgt uit:

De Montessorischool;

Kinderopvang 0 tot 4 jaar en peuteropvang 2 tot 4 jaar door Mamaloe, peuteropvang St. Peuterspeelzalen 2 tot 4 jaar en BSO door Mamaloe.                                                                       “Help mij het zelf te doen”

 De Rode Schouw;

Kinderopvang 0 tot 4 jaar en peuteropvang 2 tot 4 jaar door Mamaloe en BSO door Mamaloe.                                                                                                                                                           “Passend voor ieder kind”

Algemene School Oost;

Kinderopvang 0 tot 4 jaar en peuteropvang 2 tot 4 jaar door Mamaloe, peuteropvang St. Peuterspeelzalen 2 tot 4 jaar en BSO door Mamaloe.                       “Natuurlijk! Sfeer, samenwerking en resultaat!”

 

De Krabbenkooi;

Kinderopvang 0 tot 4 jaar en peuteropvang 2 tot 4 jaar door Mamaloe, peuteropvang St. Peuterspeelzalen 2 tot 4 jaar en BSO door Mamaloe.                                                                  “Daar kun je op rekenen”

 

De Aanloop;

Kinderopvang 0 tot 4 jaar en peuteropvang 2 tot 4 jaar door Mamaloe, peuteropvang St. Peuterspeelzalen 2 tot 4 jaar en BSO door Mamaloe. TSO door Mamaloe          “Voor creatieve denkers en doeners”

 De Nieuwe Veste;

Peuteropvang 2 tot 4 jaar door Mamaloe en TSO door Mamaloe.                “Creatief en wereldwijs”

 

Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom houdt op  korte termijn op te  bestaan.Kinderopvangorganisaties in de gemeente Bergen op Zoom zijn in onderhandeling om de peuterspeelzalen over te nemen. Dit harmonisatietraject bevindt zich in de afrondende fase. Kinderopvang Mamaloe is hierbij betrokken om de peuterspeelzalen verbonden aan de ABBO scholen over te nemen.

De komende jaren blijven wij, inzetten op het spelend leren, in samenwerking met peuteropvang. Na afronding van de harmonisatie kinderdagopvang en peuterspeelzalen is Kinderopvang Mamaloe onze exclusieve samenwerkingspartner waarmee we de ABBO scholen ontwikkelen tot kindcentra. De nadruk ligt vooral op de motorische, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door kinderen te laten spelen ontstaat een stevig fundament voor de verdere ontwikkeling van de cognitie. Wij blijven op zoek gaan naar mogelijkheden om het spelend leren meer ruimte te geven. Dat geldt niet alleen voor de onderbouw. Op deze wijze willen we ervoor zorgen dat de natuurlijke nieuwsgierigheid waarmee peuters en kleuters de school binnenkomen behouden blijft. Middels doorgaande leer- en ontwikkellijnen van 0 tot 12 jaar zorgen we voor een vloeiende ontplooiing passend bij uw kind.

Het onderwijs op de ABBO-scholen moet vooral een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die manier worden zij het beste voorbereid op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Op onze scholen worden de leerlingen opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden.

Kinderopvang Mamaloe en de scholen van Stichting ABBO laten uw kind bijzonder zijn.

Mocht u als ouder van kind(eren) die een peuterspeelzaal, kinderopvanggroep of de basisschool bezoeken specifieke vragen hebben dan bent u altijd vrij om hierover in gesprek te gaan met de directeur van de school of met Petra Ferket van Kinderopvang Mamaloe. Indien u nog niet aan een van de ABBO scholen verbonden bent, kunt u ook vrijblijvend informeren wat we te bieden hebben.

U bent van harte welkom.