In maart gaan de pedagogisch medewerkers van kinderopvang Mamaloe het Pravoo kindvolgsysteem weer invullen. Dit is een (digitaal) observatiesysteem. Wij observeren alle kinderen van 0 tot 4 jaar het hele jaar door, maar registreren 2x per jaar (in maart en september) onze bevindingen dan in het systeem.

Zo brengen wij de vorderingen van het welbevinden, de spelontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid in kaart. Bij de leeftijd vanaf 2,5 mogen  de kinderen ook een poppetje tekenen en een “bloemproef” doen (dan krijgen een voorbeeld waar ze even naar mogen kijken en daarna mogen ze de verschillende onderdelen van een bloem op hun plaats plakken). Hier wordt dan een bepaalde score aangegeven. Dit is tevens  een leuk meetmiddel om ieder half jaar naast elkaar te leggen. Je kunt dan goed vooruitgang in de ontwikkeling zien.

In mei worden alle ouders uitgenodigd om de observaties te bekijken en  te bespreken.