Bij Snuf en Snuitje zijn we ondanks het toch wel lekkere weer al helemaal in de herfststemming.
We doen allerlei activiteiten rondom dit thema, denk aan bomen bekijken, gooien met bladeren, knutselen met herfstmaterialen, lezen het boek: ” de spin die het te druk had’ en bekijken de herfstpraatplaat.

Ook hebben wij een versje geleerd dat aansluit bij het verhaal van de spin.

Mama spin
En kindjes spin
Lopen samen
Stappe stappe stap
Op de tafel
Rappe rappe rap
Ze zoeken hier
Ze zoeken daar
Ze hebben honger
Dat is naar!
Daar komt een mugje aangevlogen
Happe happe hap!!