Deze week bracht Sint natuurlijk bij heel veel kinderen een bezoekje. Zou hij ook bij de kinderen van Mik langskomen?

Dat was gek, de pieten kwamen aan op school maar Sinterklaas was er nog niet bij. Ook de pieten vonden dat een beetje gek. Sinterklaas zou volgens de pieten aankomen met een luchtballon. We hebben de Sint geroepen, gezongen, wind gemaakt maar de Sint kwam maar niet. De luchtballon was kennelijk in een weiland geland en Sint werd uiteindelijk met een tractor en huifkar snel naar school gebracht. Daar mochten we samen met de kleuters naar de aula waar Sinterklaas en zijn pieten ook heen kwamen. Dat werd een feest! Er was zelfs een piet de even op de stoel van de Sint ging zitten, oh jee wat een avontuur.  We hebben veel gezongen en ook een vrolijk liedje  geleerd met een dansje. Sinterklaas moest ook nog naar andere kinderen dus er moest  afscheid worden genomen, ieder kind mocht even een handje geven en we kregen een grote zak cadeautjes! Wat hebben de kinderen en juffen genoten deze ochtend, dank je wel Sinterklaas en alle lieve pieten…..

Tot volgend jaar??