Eerder was er aangekondigd dat het kabinet heeft besloten over 2020 de norm voor gewerkte uren los te laten zodat mensen die vanwege de coronacrisis minder hebben gewerkt, niet gedupeerd worden. Het kabinet heeft nu besloten dit ook voor 2021 te laten gelden. Ouders kunnen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald kinderopvangtoeslag ontvangen, aldus de Rijksoverheid op haar site.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is van een aantal aspecten afhankelijk. Eén van die aspecten is het aantal gewerkte uren van de ouders. Hoe hoger het aantal uren dat de ouders werken, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dan dat zij van tevoren verwachtten. Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2021 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald.

Voor meer informatie kunt u  terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543

of op de site van de belastingdienst