Pedagogisch beleid

Kinderopvang Mamaloe heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  het pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: Emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoavls de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik, ziekte, het vier/ogenprincipe en nog veel meer.

Onze volledige pedagogische beleidsplannen kunt u hier inzien:

[fusion_sent=”center”/]

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven
[dc_social_wall id="8000"]