Pedagogisch beleid

Kinderopvang Mamaloe heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  een aantal  pedagogische beleidsplannen. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik,  het vier/ogenprincipe en nog veel meer.

Onze volledige pedagogische beleidsplannen kunt u hier inzien

 

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Ziek en Gezond

Bij kinderdagverblijf Ratjetoe zijn we bezig geweest met thema ziek en gezond. De eerste week [...]