Pedagogisch beleid

Kinderopvang Mamaloe heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in  verschillende  pedagogische beleidsplannen. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: Emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik, het vier/ogenprincipe en nog veel meer.

Onze volledige pedagogische beleidsplannen kunt u hier inzien:

[fusion_sent=”center”/]

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Moederdag

Ook in de Coronatijd vergeten we onze moeders van de kinderen bij Mik niet! We [...]

[dc_social_wall id="8000"]