GGD Inspectierapporten

De GGD bezoekt iedere locatie van Mamaloe Kinderopvang jaarlijks voor een (on) aangekondigd inspectiebezoek.

Tijdens dit inspectiebezoek beoordeelt de inspecteur in ieder geval of de Pedagogisch medewerker/Kind Ratio in orde is, hoe het vier-ogen principe geregeld is, kijkt zij of alle medewerkers en stagiaires in het bezit zijn van een geldige VOG en een passende beroepskwalificatie, beoordeelt zij de Beleidsplannen Veiligheid en Gezondheid en voert zij een pedagogische toets uit. Van dit inspectiebezoek wordt een rapportage uitgebracht en aangeboden. De directeur bespreekt deze rapportage met de oudercommissie tijdens de eerstvolgende oudercommissie vergadering.

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Peuteropvang

U kunt ook al onze vestigingen vinden in het landelijk register kinderopvang.

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Opa en Oma week!

Afgelopen week hebben we op de Dorpsstraat de opa’s en oma’s uitgenodigd van alle kinderen [...]

Het Appeltjesfeest

De afgelopen weken hebben we bij de kleine Zeeridder geleerd over het Appeltjesfeest. Dit vieren [...]