GGD Inspectierapporten

De GGD bezoekt iedere locatie van Mamaloe Kinderopvang jaarlijks voor een (on) aangekondigd inspectiebezoek.

Tijdens dit inspectiebezoek beoordeelt de inspecteur in ieder geval of de Pedagogisch medewerker/Kind Ratio in orde is, hoe het vier-ogen principe geregeld is, kijkt zij of alle medewerkers en stagiaires in het bezit zijn van een geldige VOG en een passende beroepskwalificatie, beoordeelt zij de Beleidsplannen Veiligheid en Gezondheid en voert zij een pedagogische toets uit. Van dit inspectiebezoek wordt een rapportage uitgebracht en aangeboden. De directeur bespreekt deze rapportage met de oudercommissie tijdens de eerstvolgende oudercommissie vergadering.

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang

Peuteropvang

U kunt ook al onze vestigingen vinden in het landelijk register kinderopvang.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Kinderboekenweek!

Ook bij Mamaloe besteden we aandacht aan de nationale kinderboeken week. Dit jaar is het [...]