Inspectierapport 30-03-15 - bso locatie Dorpsstraat