Inspectierapport 30-03-15 kdv groepen locatie Dorpsstraat