inspectierapport_id209755_2016-kdv-locatie-dorpstraat