Kwaliteit

Kinderopvang Mamaloe neemt de kwaliteit van haar kinderopvang uiterst serieus.
Om de kwaliteit goed te kunnen monitoren en steeds te kunnen verbeteren is de organisatie sinds 2002, als eerste kinderopvang organisatie in de gemeente Bergen op Zoom HKZ gecertificeerd.  Alle werkprocessen en protocollen zijn beschreven in een handboek en worden door iedere medewerker in de dagelijkse praktijk gehanteerd. Inmiddels laten we ons niet meer jaarlijks extern auditen, maar we blijven wel het met het systeem werken en zullen het ook regelmatig updaten. Tevens voldoen wij aan de eisen van de Wet IKK.

Daarnaast worden alle locaties (elke groep) jaarlijks al dan niet aangekondigd bezocht door een inspecteur van de GGD voor een inspectiebezoek.

De inspectierapporten kunt u hier teruglezen.

De GGD inspecteur bekijkt onder andere of het aantal kinderen op de groepen correspondeert met de inzet van de medewerkers, de diploma’s in orde zijn, de VOG’s aanwezig zijn en de Beleidsplannen Veiligheid en Gezondheid aanwezig zijn.

We hechten veel waarden aan de klanttevredenheid. Iedere op- en aanmerking wordt door onze medewerkers genoteerd en intern besproken. Soms leidt dit tot een verbeteractie.

Daarnaast worden klachten conform de interne klachtenregeling behandeld en is kinderopvang Mamaloe ook aangesloten bij De Geschillencommissie  meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina KLACHTEN

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN