Personeelsbeleid

De kwaliteit van kinderopvang Mamaloe is in grote mate afhankelijk van de pedagogisch medewerkers die de kinderen op de groepen opvangen. Zij  zijn immers degenen die de veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen en de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Wij hechten dan ook grote waarde aan de selectie, het opleidingsniveau en permanente scholing van onze medewerkers.

Alle pedagogische medewerkers van Kinderopvang Mamaloe zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.  Daarnaast zijn alle personeelsleden gediplomeerd met een passende beroepskwalificatie, is een groot deel van onze medewerkers gediplomeerd BHV-er (Bedrijfshulp Verlener) en volgen de “niet” BHV-ers jaarlijks een (herhalings)cursus  “EHBO aan kinderen” .

Pedagogisch medewerker – kind ratio

Wij leven de wettelijke regels op het gebied van het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers per aantal kinderen na conform de onderstaande ratio’s. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het aantal benodigde leidsters berekend via www.1ratio.nl

Vaste leidsters

Wij streven naar zoveel mogelijk stabiliteit, structuur en regelmaat binnen de opvang, ook op het gebied van personeel. Elke kdv groep heeft daarom een vaste teamsamenstelling. Hierbij proberen wij zo te roosteren dat er iedere dag een vertrouwd gezicht aanwezig is.  De kinderen en ouders hebben daarmee een vast aanspreekpunt. Ons personeelsverloop is erg laag en wij werken al jarenlang samen met het grootste deel van ons personeelsbestand.

We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN