Stagebeleid

Kinderopvang Mamaloe heeft voor iedere locatie een Erkenning Leerbedrijf van SBB. U kunt dan ook op onze groepen regelmatig stagiaires tegenkomen.

Over het algemeen zijn dat studenten van de opleidingen Kind Professional (KP) niveau 3 en 4 van het ROC Scalda uit Goes. Zij worden tijdens hun stage begeleid door onze pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerker – kind ratio

Wij vinden het altijd erg fijn om stagiaires tijdens hun opleiding te mogen begeleiden tot volwaardige pedagogisch medewerkers.

Over het algemeen bieden we BOL (beroeps opleidende leerweg) stageplaatsen aan. Dit houdt in dat de studenten de reguliere mbo opleiding aan het ROC volgen. Zij gaan gedurende de opleiding enkele dagen per week naar school, afgewisseld met enkele dagen praktijk (stage). Naarmate de opleiding vordert neemt het aantal stage uren toe.

Stagiaires zijn in de eerste periode van hun opleiding/stage altijd boventallig op de groepen aanwezig. Naarmate hun opleiding en vaardigheden vorderen, kan hiervan in overleg soms afgeweken worden.

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Welkom bij Klukkluk

De vakantie is weer voorbij dus zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met het thema [...]