Veiligheidsbeleid

Voor iedere locatie en leeftijdsgroep hebben we een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld.

Het begrip veiligheid omvat verschillende aspecten:

  • Fysieke veiligheid; een veilige omgeving
  • Emotionele veiligheid; een veilig gevoel, geborgenheid
  • Gebruiksveiligheid; een veilig handelen

Om de kinderen in een veilige omgeving op te kunnen vangen werken onze medewerkers conform diverse protocollen.

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN