Veiligheidsbeleid

Voor iedere locatie en leeftijdsgroep hebben we een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld.

Het begrip veiligheid omvat verschillende aspecten:

  • Fysieke veiligheid; een veilige omgeving
  • Emotionele veiligheid; een veilig gevoel, geborgenheid
  • Gebruiksveiligheid; een veilig handelen

Om de kinderen in een veilige omgeving op te kunnen vangen werken onze medewerkers conform diverse protocollen.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN