Peuteropvang De Aanloop

Bereken je nettobijdrage

Peutergroep Snuf en Snuitje is  op alle dagen geopend voor kinderen van 2-4 jaar. Hier kunnen 16 kinderen geplaatst worden.

Peutergroep Koekeloere is geopend op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend. Er is plaats voor 14 kinderen per dagdeel.

Een ochtend dagdeel is van 08.30 tot 11.30 uur.

Bij Koekeloere werken er lieve en ervaren leidsters. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste medewerkers op de groep. Dit zorgt ervoor dat er voor zowel de kinderen als de ouders een vast aanspreekpunt is. Dit geeft de kinderen rust en regelmaat, zorgt ervoor dat we op elkaar ingespeeld zijn en natuurlijk de kinderen en hun ouders goed kennen.

Tussen de teamleden van de Aanloop en de medewerkers van Mamaloe is er onderling veel contact. We vinden het belangrijk deze lijnen kort te houden. Met toestemming van de ouders kan er belangrijke informatie over de ontwikkeling van de kinderen met elkaar gedeeld worden. Dit zorgt ervoor dat de leerkrachten een goed beeld krijgen van de kinderen die vanuit de peutergroep doorstromen naar de basisschool.

Locatie Aanloop ‘voor creatieve denkers en doeners’:

Naast het werken met de methode Piramide  sluiten we bij de visie van school aan doordat:
• De pedagogisch medewerkers activiteiten bedenken om het creatieve brein van kinderen te ontwikkelen.
• We groepsactiviteiten en vrije speelmomenten aanbieden waarin denkers en doeners zich kunnen ontwikkelen.
• We veel materialen hebben waar denkers en doeners mee aan de slag kunnen.
• We kinderen zich op hun eigen tempo en niveau laten ontwikkelen.

Buiten spelen is naast gezond ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In onze ruime aangrenzende tuin hebben de kinderen alle bewegingsvrijheid. Ze kunnen fietsen, rennen, in de zandbak spelen en ontdekken.

Niet alleen voor de ouders is het gemakkelijk dat alle kinderen in één gebouw worden opgevangen, ook voor de kinderen is het leuk om hun broertjes en/of zusjes op dezelfde locatie tegen te komen. Op deze manier kunnen kinderen veel van elkaar leren en de broertjes of zusjes even gedag zeggen. En als je naar de kleuterklas gaat, ben je al helemaal bekend in het gebouw!

Kinderopvang Mamaloe vindt het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven de pedagogisch medewerkers kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide word elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren..

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma.

Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Dagritme

Op de peutergroep werken wij met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer