Peuteropvang Krabbenkooi

Bereken je nettobijdrage

Peutergroep de Kreukeltjes is gehuisvest in basisschool de Krabbenkooi en  geopend op  alle ochtenden voor kinderen van 2-4 jaar. Er is plaats voor  16 kinderen per dagdeel.

Bij de Kreukeltjes geven wij de peuters de ruimte om in alle rust te groeien, te spelen, te ontwikkelen, te delen en te leren. De Kreukeltjes heeft een vast team van lieve en professionele leidsters. Zij werken doorgaans op vaste dagen in de week zodat zij een goede band op kunnen bouwen met de kinderen en hun ouders. Ook zorgt dit voor rust en regelmaat op de groepen. Tevens zijn zij hierdoor goed op elkaar ingespeeld en kennen zij de kinderen goed.

De Kreukeltjes en basisschool de Krabbenkooi hebben een goede samenwerking. Er is een goede doorgaande lijn ontwikkeld zodat uw kind zich snel thuis voelt op de basisschool. Niet alleen mogen de peuters een aantal dagdelen voor hun 4e verjaardag, in de kleuterklas komen oefenen.. Maar om uw peuter al wat te laten wennen aan het leven op de basisschool, spelen de oudste peuters al regelmatig mee met de kleuterklassen. Hier spelen de peuters samen met de kleuters buiten en in de klassen. Zo leren de kleuters, de peuters en de juffen van de school elkaar al  kennen.

Daarnaast worden er gedurende het jaar diverse activiteiten rond de thema’s samen met school gedaan. Maar ook bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek en het Sinterklaasfeest sluiten wij aan bij de school.

In overleg met de ouders vindt er een warme overdracht plaats wanneer kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Krabbenkooi ”groeien vanuit het hart”

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels de VVE methode Piramide geven wij kinderen spelenderwijs deze ruimte.

De methode Piramide wordt gebruikt om de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs te stimuleren. Dit doen we aan de hand van verschillende herkenbare thema’s zoals ‘Mensen jij en ik’, ‘Eten en drinken’, ‘Wonen’, ‘Verkeer’, ‘Seizoenen’ en ‘Kunst’. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden wij de kinderen bij het spelen en leren. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, huishoek, themahoek, leeshoek of misschien toch een werkje uit de kast. Door een combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten binnen de thema’s wordt er gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, motorische ontwikkeling, de ontwikkeling van de waarneming, het rekenen, lezen en schrijven en de oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning. Daarnaast is er aandacht voor muziek, dans en beeldende activiteiten, passend bij het thema.

Om de taalontwikkeling extra te stimuleren maken wij ook gebruik van de methode LOGO 3000. LOGO 3000 biedt ondersteuning voor kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. De woordenschat wordt op een natuurlijke en speelse manier gestimuleerd en uitgebreid. Dit gebeurt in een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters.

De Kreukeltjes zit gevestigd in het  hoofdgebouw van basisschool de Krabbenkooi waar de groepen 3 t/m 8 gevestigd zijn. De kleuterklassen zitten op een steenworpafstand in de dependance. Dit is niet alleen gemakkelijk voor ouders maar ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn om op dezelfde locatie te zijn.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Op het ruime speelplein, kunnen de kinderen fijn samen spelen, fietsen, klimmen, klauteren en lekker rennen.

Voor het buitenspelen maken we gebruik van het schoolplein. Hierover zijn afspraken gemaakt met de school middels een buitenspeelrooster. Vaak spelen de kinderen samen met de kinderen van de dagopvang en soms ook met de kleuters van school.

De ruimte van de Kreukeltjes heeft een fijne, warme en huislijke sfeer. Er zijn diverse hoeken in de ruimte waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Zo kunnen ze enorme bouwwerken maken in de bouwhoek, gezellig een puzzel maken aan tafel, koken, wassen en strijken in de huishoek, zich even terugtrekken in de leeshoek of zich helemaal uitleven in de steeds wisselende themahoek. Naast de hoeken proef je in de ruimte ook altijd de sfeer van het thema. Zo meert de stoomboot aan rond de Sinterklaas periode, branden er vele lichtjes en sterren met Kerst, zweven er bloemen aan het plafond in de lente en dwarrelen de blaadjes naar beneden in de herfst.

Dagritme

Wij werken bij Mamaloe met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer

Activiteiten

Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen spelenderwijs kennis maken met allerlei thema’s. Wij gebruiken hiervoor de methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt er rondom een thema, aan kinderen activiteiten aangeboden, welke tot doel…

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dagindeling. Het is gezond, bevordert de motorische ontwikkeling en het samen spelen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om allerlei dingen te ontdekken over de natuur die je in de tuin tegenkomt.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen die nog maar kort Mamaloe bezoeken, die nog aan het wennen zijn, zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij het kinderdagverblijf. Een geleidelijke wenperiode is voor het kind (en de ouders) vaak het prettigste.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Nicole en ik ben sinds 2017 werkzaam bij Mamaloe. Sinds mei 2018 ben ik locatiehoofd van de locatie Krabbenkooi. Naast mijn taken die ik als locatiehoofd uitvoer sta ik ook nog een aantal ochtenden als PM-er op peutergroep de Kreukeltjes.

Als locatiehoofd ben ik verantwoordelijk voor het bewaken van ons pedagogisch beleidsplan en de uitvoering hiervan. Tevens biedt ik handvatten aan de pedagogisch medewerkers stuur hen aan en begeleidt ze om het optimale uit hunzelf en de kinderen te halen. Daarnaast ben ik beschikbaar voor de ouders op locatie.

Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 72 69 06

Nadat ik mijn PABO diploma had behaald, ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. Van 2009 tot 2017 heb ik in een andere sector gewerkt. Hierna heb ik mijn hart weer gevolgd en ben ik weer met kinderen gaan werken.

Gaandeweg heb ik me gespecialiseerd in de VVE methode piramide, gebaren met baby’s en peuters en werken met de handpop. Ook heb ik de assessorentraining tbh van stagebegeleiding afgerond en een cursus leiderschap gevolgd.

Nicole
Nicole
Bekijk de pedagogisch medewerkers