Peutergroep  locatie Kiemkade

Bereken je nettobijdrage

Peutergroep de Proeftuin is op alle dagen geopend voor kinderen van 2-4 jaar. Hier kunnen 16 kinderen geplaatst worden. Deze groep heeft een op natuur gerichte binnen- en buitenruimte.

Peutergroep het Kwetternest is alle dagen geopend (behalve woensdagmiddag en vrijdagmiddag) voor kinderen van 2-4 jaar.

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt. Aan elke groep worden maximaal 4 vaste leidsters toegewezen die op die groep werken. Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen.

Door de korte lijnen met de teamleden van IKC Kiemkade gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van de peuteropvang naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Kiemkade “aanleg voor groei”

Onder andere door de methode Piramide sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • De natuur wordt verwerkt in de Piramide thema’s.
  • We kinderen zich op hun eigen tempo en niveau laten ontwikkelen.
  • We per thema een gezellige sfeer in onze hoeken en in onze ruimte maken.
  • We kinderen spelenderwijs met elkaar laten samenwerken.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In de ruime aangrenzende tuin, kunnen kinderen fijn samen in de zandbak spelen, fietsen, in de wilgenhut spelen enz.
Naast het spelen wordt er ook in de tuin ontdekt. In de perenbomen groeien peren, in de kweekbakken wordt samen met de kinderen aardbeien, tomaten, aardappelen enz. gekweekt. Na de oogst wordt er ook van geproefd. Het hele proces van planten tot oogsten wordt met de kinderen gevolgd.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Kinderopvang Mamaloe vindt het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven de pedagogisch medewerksters kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide word elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren..

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma.

Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Kunstzinnige ontwikkeling
• Ontwikkeling van de waarneming
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Dagritme

Wij werken bij Mamaloe met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer

Activiteiten

Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen spelenderwijs kennis maken met allerlei thema’s. Wij gebruiken hiervoor de methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt er rondom een thema, aan kinderen activiteiten aangeboden, welke tot doel…

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dagindeling. Het is gezond, bevordert de motorische ontwikkeling en het samen spelen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om allerlei dingen te ontdekken over de natuur die je in de tuin tegenkomt.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen die nog maar kort Mamaloe bezoeken, die nog aan het wennen zijn, zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij het kinderdagverblijf. Een geleidelijke wenperiode is voor het kind (en de ouders) vaak het prettigste.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Inge en sinds september 2006 ben ik in dienst bij Kinderopvang Mamaloe.

Ik ben op dinsdag, donderdag en vrijdag  te vinden op de locatie.
Ik stuur de vier verschillende teams van de groepen op deze locatie aan:
• Ratjetoe (KDV 0-4 jaar)
• De Proeftuin (Peutergroep 2-4 jaar)
• ’t Kwetternest (Peutergroep 2-4 jaar)
• Het Wiebelhuis (Buitenschoolse opvang 4-12 jaar)

Ik zou u dan ook graag willen verwelkomen op Locatie Kiemkade (voorheen School Oost)!
Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 24 60 69

Nadat ik het diploma Middenkaderfunctionaris Recreatie niv. 4 had behaald ben ik bij kinderopvang Mamaloe in de buitenschoolse opvang gaan werken
Doordat ik erg enthousiast was over het werken in de kinderopvang heb ik daarna ook nog
mijn diploma SPW 3 en GPM-4 behaald.

In al die jaren ben ik op verschillende groepen werkzaam geweest als pedagogisch medewerker.
Sinds 2012 ben ik werkzaam op Locatie Oost in Bergen op Zoom.
Ik werk daar als Pedagogisch medewerker en sinds maart 2018 ook als Locatiehoofd.

Ook heb ik verschillende cursussen, trainen en studies mogen volgen zoals: VVE Piramide, Baby opleiding, Training Leiderschap maar ook EHBO en BHV die natuurlijk ook allemaal met een goed resultaat behaald zijn.

Dit alles geeft me een leuke afwisseling met het werken met de kinderen en ouders, het aansturen van collega’s en andere leidinggevende taken zoals samenwerken met de basisschool.

Inge
Inge
Bekijk de pedagogisch medewerkers