Peutergroep Montessori

Bereken je nettobijdrage

Peutergroep Ons Marieke  is alle ochtenden en maandagmiddag geopend voor kinderen van 2-4 jaar. Er is plaats voor  16 kinderen per dagdeel.

Een ochtend dagdeel is van 08.30 tot 11.30 uur.  Het middagdagdeel is van 11.30 tot 14.30 uur.

Dit sluit aan bij het continurooster van de Montessorischool.

Oops...
Slider with alias montesorri leidsters not found.
Bij peutergroep Ons Marieke staan lieve en zorgzame leidsters op de groep. Zij hebben al vele jaren ervaring met het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt.

Door de korte lijnen met de onderbouwleerkrachten van de Montessorischool gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van de peutergroep naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Montessori ‘help mij het zelf te doen’:

Naast de methode Piramide  sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • We ook werken met Montessori materialen
  • We verticale groepen hebben, waardoor de jongste- middelste- oudste van elkaar kunnen leren.
  • De kinderen een matje pakken als zij een activiteit op de grond uitvoeren.
  • De groepen zo zijn ingericht dat de kinderen zelfstandig kunnen spelen

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.  In verband met de doorgaande lijn naar de Montessorischool, maken wij hiervoor gebruik van het schoolplein. Hier leren  de kinderen spelenderwijs de kleuters en de leerkrachten kennen.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven wij kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide word elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden wij bij het spelen en leren.

De inrichting van de groepsruimte en de gekozen materialen sluiten aan bij de visie van Montessori. Wij bedoelen hiermee  open kasten voor de materialen, vloerkleden om op te spelen en de welbekende roze toren. Tevens stimuleren wij de kinderen om veel zelfstandig te doen en te ontdekken.

Dagritme

Wij werken bij Mamaloe met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer

Activiteiten

Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen spelenderwijs kennis maken met allerlei thema’s. Wij gebruiken hiervoor de methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt er rondom een thema, aan kinderen activiteiten aangeboden, welke tot doel…

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dagindeling. Het is gezond, bevordert de motorische ontwikkeling en het samen spelen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om allerlei dingen te ontdekken over de natuur die je in de tuin tegenkomt.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen die nog maar kort Mamaloe bezoeken, die nog aan het wennen zijn, zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij het kinderdagverblijf. Een geleidelijke wenperiode is voor het kind (en de ouders) vaak het prettigste.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Kelly en het is mijn verantwoordelijkheid dat de dagelijkse gang van zaken binnen de locatie Montessori op optimale wijze doorgang kan vinden. Na een aantal jaren als pedagogisch medewerker te hebben gewerkt ben ik in 2018 locatiehoofd van de locatie Montessori geworden. Ik ben 4 dagen per week aanwezig op de locatie, waarin ik mijn uren verdeel over werken met de kinderen en kantoorwerk. Tevens onderhoud ik ook contact met de basisschool, andere instanties en de ouders.
Deze veelzijdigheid zorgt ervoor dat ik met veel plezier mijn werk doe.

Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 72 69 05

In 2014 heb ik mijn diploma HBO Ad Pedagogisch en educatief medewerker succesvol afgerond. Ook ben ik volledig VVE Piramide geschoold, heb ik een babyopleiding gevolgd en ben ik BHV’er. Tevens ben ik voorleescoördinator.

In mijn werk houd ik mij bezig met het te stimuleren en uitdagen van de ontwikkeling van de kinderen, maar ook met het aansturen van de pedagogisch medewerkers op deze locatie.

Kelly
Kelly
Bekijk de pedagogisch medewerkers