Peutergroep Montessori

Bereken je nettobijdrage

Peutergroep Ons Marieke  is alle ochtenden en maandagmiddag geopend voor kinderen van 2-4 jaar. Er is plaats voor  16 kinderen per dagdeel.

Een ochtend dagdeel is van 08.30 tot 11.30 uur.  Het middagdagdeel is van 11.30 tot 14.30 uur.

Dit sluit aan bij het continurooster van de Montessorischool.

Oops...
Slider with alias montesorri leidsters not found.
Bij peutergroep Ons Marieke staan lieve en zorgzame leidsters op de groep. Zij hebben al vele jaren ervaring met het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt.

Door de korte lijnen met de onderbouwleerkrachten van de Montessorischool gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van de peutergroep naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Montessori ‘help mij het zelf te doen’:

Naast de methode Piramide  sluiten we bij de visie van school aan doordat:

  • We ook werken met Montessori materialen
  • We verticale groepen hebben, waardoor de jongste- middelste- oudste van elkaar kunnen leren.
  • De kinderen een matje pakken als zij een activiteit op de grond uitvoeren.
  • De groepen zo zijn ingericht dat de kinderen zelfstandig kunnen spelen

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.  In verband met de doorgaande lijn naar de Montessorischool, maken wij hiervoor gebruik van het schoolplein. Hier leren  de kinderen spelenderwijs de kleuters en de leerkrachten kennen.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven wij kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide word elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden wij bij het spelen en leren.

De inrichting van de groepsruimte en de gekozen materialen sluiten aan bij de visie van Montessori. Wij bedoelen hiermee  open kasten voor de materialen, vloerkleden om op te spelen en de welbekende roze toren. Tevens stimuleren wij de kinderen om veel zelfstandig te doen en te ontdekken.