Peutergroep van Vrije School de Zeeridder

Bereken je nettobijdrage

Ontdek de magie van spelen en leren in onze  peutergroep in Vrije school de Zeeridder!
Een vertrouwde omgeving waar kinderen hun creativiteit en nieuwsgierigheid kunnen verkennen. Laat je kind stralen in een wereld vol mogelijkheden!

Peutergroep de Kleine Zeeridder is geopend op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

De volgende waarden zijn kenmerkend

  • Open
  • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  • Hoofd, hart, handen
  • Denken, willen, voelen
  • Samen

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt.

Door de korte lijnen met de teamleden van basisschool de Zeeridder   gaat belangrijke informatie niet verloren. Zo kan in overleg met de ouders een warme overdracht plaatsvinden wanneer kinderen van de peutergroep naar de basisschool over gaan. De leerkracht heeft hierdoor direct een goed beeld van het ontwikkelingsniveau van kinderen bij de start op de basisschool, waardoor zij hierop direct in kunnen spelen.

Locatie Vrije School:  Leren met hoofd, hart en handen

In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. Wij vieren deze samen met  basisschool de Zeeridder.

Gezondheid heeft te maken met de mate waarin we in balans zijn en in harmonie met onze omgeving leven. Het respectvol leven in en met de natuur ondersteunt een gezonde ontwikkeling van kinderen en wordt bewust nagestreefd. We leven met de seizoenen door bijvoorbeeld onder verschillende weersomstandigheden naar buiten te gaan en door binnen op de seizoenstafel zichtbaar te maken wat zich in de natuur afspeelt. We maken dankbaar gebruik van alle spelmaterialen die de natuur ons biedt en verwonderen ons buiten over alles wat groeit en bloeit.

De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de fantasie aanspreekt. Bijvoorbeeld in het vrije spel, speelgoed dat niet gedetailleerd en ‘af’ is maar tot de verbeelding spreekt, werken met natuurlijke materialen van hoge kwaliteit, kunstzinnig vormgegeven materialen en creatieve activiteiten als tekenen, schilderen en boetseren. Dit biedt het kind ruimte voor originaliteit en beweeglijkheid.

Dagritme

Bij peuteropvang de Kleine Zeeridder werken  met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer

Activiteiten

We maken dankbaar gebruik van alle spelmaterialen die de natuur ons biedt en verwonderen ons buiten over alles wat groeit en bloeit. Alles wat stamt uit de levende (organische) wereld kan het kind goed ‘verteren’ en leren kennen omdat het zelf tot die wereld behoort.

Lees meer

Buitenspelen

We leven met de seizoenen door bijvoorbeeld onder verschillende weersomstandigheden naar buiten te gaan en door binnen op de seizoenstafel zichtbaar te maken wat zich in de natuur afspeelt.

Lees meer

Verbinding en vertrouwen

Kinderen in een antroposofische peutergroep krijgen vertrouwen mee in zichzelf omdat hun eigenheid gerespecteerd wordt.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Denise en ik ben vanaf december 2018 locatiehoofd bij Mamaloe Kinderopvang en vanaf  september 2022 van  de locatie Zeeridder in Bergen op Zoom. Ik ben 4 dagen per week aanwezig.  Als locatiehoofd ben ik onder andere verantwoordelijk voor het bewaken van het pedagogisch beleid van Mamaloe en de uitvoering hiervan. Dit doe ik door de pedagogisch medewerkers te stimuleren om de kennis en kwaliteiten die ze hebben in zichzelf naar boven te halen. Als een sterk team kunnen wij een warme, huiselijke, veilige omgeving bieden waar kinderen kunnen groeien, waar wij een positieve bijdrage kunnen leveren in hun ontwikkeling en waar ze zich fijn voelen!

Voor vragen of opmerkingen kunt mij bereiken via het contactformulier of het telefoonnummer van de locatie tel. 0164 – 72 61 64

Tijdens mijn opleiding HBO pedagogiek heb ik mij gespecialiseerd in maatschappelijke problematiek, de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 21 jaar, beleid, ouderbetrokkenheid en kinderopvang.

In de kinderopvang/peutergroep heb ik op verschillende locaties ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker, VVE begeleider en nu als locatiehoofd bij Kinderopvang Mamaloe.

Denise
Denise
Bekijk de pedagogisch medewerkers