Peutergroep Halsteren Dorpsstraat

Bereken je nettobijdrage

Peutergroep Klukkluk is alle dagen geopend voor kinderen van 2-4 jaar. Er is plaats voor  16 kinderen per dagdeel.

Een ochtend dagdeel is van 08.30 tot 11.30 uur.

Een middagdagdeel is van 12.30 tot 15.30 uur.

Deze tijden kunnen indien gewenst gecombineerd worden met dagopvang.

Naast het hebben van professionele en vaste leidsters op de groepen, is het ook belangrijk dat zij lief en ervaren zijn.
Wij werken zoveel mogelijk met vaste medewerkers op de groepen. Zowel ouders als kinderen hebben hiermee een bekend gezicht en een vast aanspreekpunt. Aan elke groep worden maximaal 4 vaste leidsters toegewezen die op die groep werken. Dit zorgt voor rust en regelmaat op de groepen.

Buitenspelen is niet alleen gezond, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In de ruime aangrenzende tuin, kunnen kinderen fijn samen in de zandbak spelen, fietsen, in de wilgenhut spelen enz.
Naast het spelen wordt er ook in de tuin ontdekt. Er worden bollen geplant, zaadjes gezaaid, maar soms ook kleine beestjes gezocht.

Dat is niet alleen gemakkelijk voor de ouders. U hoeft immers maar naar 1 locatie om uw kinderen te brengen en weer op te halen. Ook voor broertjes en zusjes is het erg fijn op bij elkaar in dezelfde groep of op dezelfde locatie te zijn. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren en zo kan bv. de grote broer zijn kleine zusje even gedag zeggen als hij uit school is gekomen.

Kinderopvang Mamaloe vindt het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Middels VVE methode Piramide geven de pedagogisch medewerksters kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de activiteiten van Piramide word elk kind uitgedaagd. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren..

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma.

Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Kunstzinnige ontwikkeling
• Ontwikkeling van de waarneming
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Dagritme

Wij werken bij Mamaloe met een vaste dagindeling: niet in de zin dat alle dagen op elkaar lijken, maar wel dat de ‘grote lijnen’ vaststaan. Voor de kinderen betekent dit dat er duidelijke gewoonten zijn, vaste herkenningspunten.

Lees meer

Activiteiten

Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen spelenderwijs kennis maken met allerlei thema’s. Wij gebruiken hiervoor de methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt er rondom een thema, aan kinderen activiteiten aangeboden, welke tot doel…

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dagindeling. Het is gezond, bevordert de motorische ontwikkeling en het samen spelen. Daarnaast is het ook gewoon leuk om allerlei dingen te ontdekken over de natuur die je in de tuin tegenkomt.

Lees meer

Wennen

Ons streven is om de kinderen die nog maar kort Mamaloe bezoeken, die nog aan het wennen zijn, zich zo snel mogelijk thuis/veilig te laten voelen bij het kinderdagverblijf. Een geleidelijke wenperiode is voor het kind (en de ouders) vaak het prettigste.

Lees meer

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Locatiehoofd

Mijn naam is Janneke. Vanaf 1 augustus 2023 ben ik locatiehoofd bij de locatie de Dorpsstraat in Halsteren. Op maandag, dinsdag en vrijdag ben ik aanwezig op deze locatie. Ik zal naast locatiehoofd ook structureel te zien zijn op bso Sapperdeflap als pedagogisch medewerkster.

Als locatiehoofd ben ik onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van het pedagogisch beleid en het bewaken hiervan. En de medewerkers hierin begeleiden en aansturen. Samen met het team kijk ik naar elkaars talenten en hoe deze zo productief mogelijk in te zetten. Dit zodat het klimaat op de Dorpsstraat veilig is en de ruimte biedt aan de kinderen om zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon(tje). Zo willen wij hen handvatten geven om hen in een veilige omgeving de wereld te laten ontdekken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u mij bereiken via het contactformulier of via het telefoonnummer 0164- 68 56 49

Ik heb meerdere jaren ervaring binnen de kinderopvang als pedagogisch medewerkster, maar ook als adjunct vestigingsmanager. Ik heb deze jaren zowel met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar gewerkt, als met kinderen van 4 t/m 12 jaar.

In 2022 heb ik de opleiding pedagogisch professional kind en educatie afgerond. Hierin heb ik voornamelijk handvatten gekregen die je kunt inzetten wanneer een kind en/of leidster vastloopt. Ook heb ik geleerd hoe je vanuit een gerichte observatie behoeftes bij een kind kunt herkennen. Maar ook hun talent(en) hierbij kunt inzetten.

Janneke
Janneke
Bekijk de pedagogisch medewerkers

Welkom bij Klukkluk

De vakantie is weer voorbij dus zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met het thema [...]