Openingstijden

De dagopvang van Mamaloe is het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.15 uur, behalve op de door de overheid erkende feestdagen en daarbuiten maximaal 5 werkdagen per jaar. Hierbij vastgesteld zijn maandag en dinsdag tijdens carnaval en vrijdag na Hemelvaart. Deze dagen zijn niet doorberekend in de prijs.

Kinderdagverblijf

De ochtend is van 7.30 tot 13.00 uur; de middag van 13.00. tot 18.15 uur.
De peutergroepen (voor kinderen van 2 – 4 jaar) zijn gedurende 40 (school)weken geopend. Hierbij worden de schoolvakanties gevolgd.

Buitenschoolse opvang

De openingstijden sluiten aan bij de reguliere schooltijden.
Tijdens de door in Bergen op Zoom en Halsteren vastgestelde vakantieperioden is de buitenschoolse opvang van 07.30 – 18.15 uur geopend.

Voor incidentele vrije dagen, zoals bijvoorbeeld een studiedag, gaan we bij tenminste 2 aanmeldingen extra open vanaf 07.30 uur.

Vervroegde opening vanaf 07:00 uur

De mogelijkheid bestaat om uw kind(eren) tegen extra betaling in te schrijven voor opvang vanaf 07:00 uur. Dit kan uitsluitend op vaste inschrijving.
De vaste dagdelen worden contractueel vastgelegd en maandelijks aan u gefactureerd. Indien u gebruik maakt van flexibele opvang, kunt u dit middels het reserveringsformulier aangeven.
De aanvragen voor de vervroegde opening worden in verband met de personeelsplanning altijd in rekening gebracht, ook al wordt uw kind(eren) hiervoor afgemeld.

Indien u geen vervroegde opening afneemt, kunt u uw kin(eren) pas vanaf 07:30 uur naar de opvang brengen.