Tarieven Peuteropvang Steenbergen

Bereken uw netto bijdrage

Tarieven Peutergroep

In Nederland is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang  geharmoniseerd. De bekende peuterspeelzaal heet voortaan PEUTERGROEP en wordt door kinderopvang Mamaloe op alle locaties aangeboden.

Met de harmonisatie is een eind gekomen aan de ongelijkheid tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. De ouders met kinderen die inkomen uit arbeid hebben, studeren of een inburgeringscursus volgen, vallen onder de wet kinderopvang. U kunt een inkomens afhankelijke bijdrage via de belastingdienst, via de kinderopvang toeslag, als tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Informatie over de kinderopvangtoeslag

Als ouder kunt u de kosten van kinderopvang/peutergroep delen met de overheid. Hoeveel u van de overheid ontvangt, is inkomensafhankelijk. Zie hiervoor de kinderopvangtoeslagtabel.

Op 2 juli 2020 is de app Kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunnen ouders snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Daarnaast kan de Belastingdienst u met behulp van de door ons aangeleverde gegevens ook een signaal geven via de app. Bijvoorbeeld als uw kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer klopt. De eventuele wijziging kan dan direct via de app worden doorgegeven. De Belastingdienst heeft de kinderopvang gevraagd om ouders op deze app te wijzen. Kijk op toeslagen.nl en zoek naar ‘app Kinderopvangtoeslag’ voor meer informatie.

U vindt de app in de app-stores onder de naam ‘Kinderopvangtoeslag’.

Informatie over gemeentelijke subsidie

In de gemeente Steenbergen betalen ouders, in geval van een zgn. “één-verdieners – situatie”  € 18,60  per week voor 2 dagdelen.
Wanneer kinderen een VVE indicatie, welke altijd afgegeven dient te worden door de arts / verpleegkundige van het consultatiebureau, wordt het tarief  € 7,20  per week  incl de VVE dagdelen.

Dit wordt maandelijks door ons gefactureerd.

Alle peuters krijgen middels verschillende thema’s uit de VVE-methode Piramide activiteiten aangeboden.
Voor meer informatie: 0164 – 682 662