Tarieven Peuter

Bereken uw netto bijdrage

In Nederland is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang  geharmoniseerd. Het bekende peuterspeelzaalwerk heet voortaan PEUTEROPVANG en wordt door kinderopvang Mamaloe op alle locaties aangeboden.

Met de harmonisatie is een eind gekomen aan de ongelijkheid tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. De ouders met kinderen die inkomen uit arbeid hebben, studeren of een inburgeringscursus volgen, vallen onder de wet kinderopvang. U kunt een inkomens afhankelijke bijdrage via de belastingdienst, via de kinderopvang toeslag, als tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

In de gemeente Bergen op Zoom betalen ouders, ingeval van een zgn. “één-verdieners – situatie” een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Bergen op Zoom zie hiervoor: Ouderbijdragetabel peuterwerk 2020
De gemeente Bergen op Zoom stelt voor elke peuter voor 2 dagdelen van 3 uur per week subsidie beschikbaar, dit zodat alle peuters een goede start kunnen maken op de basisschool.

De peuteropvang (2 – 4 jaar) wordt op alle 6 locaties van Mamaloe in Halsteren en Bergen op Zoom aangeboden, soms in een aparte groep, en soms geïntegreerd in het kinderdagverblijf.
Alle peuters krijgen middels verschillende thema’s uit de VVE-methode Piramide activiteiten
Kinderen met een taalachterstand, of die een achterstand dreigen op te lopen en door de arts van het consultatiebureau een VVE indicatie krijgen, mogen 4 dagdelen komen. Het 3e en 4e dagdeel is dan voor de ouders gratis.

Voor meer informatie: 0164 – 682 66

Soort opvang Prijs per maand
1 dagdeel € 81,70
2 dagdelen € 163,40