Tarieven Peutergroep

Bereken uw netto bijdrage

In Nederland is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang  geharmoniseerd. De bekende peuterspeelzaal heet voortaan PEUTERGROEP en wordt door kinderopvang Mamaloe op alle locaties aangeboden.

Met de harmonisatie is een eind gekomen aan de ongelijkheid tussen kinderopvang en peuterspeelzaal. De ouders met kinderen die inkomen uit arbeid hebben, studeren of een inburgeringscursus volgen, vallen onder de wet kinderopvang. U kunt een inkomens afhankelijke bijdrage via de belastingdienst, via de kinderopvang toeslag, als tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Informatie over de kinderopvangtoeslag

Als ouder kunt u de kosten van kinderopvang/peutergroep delen met de overheid. Hoeveel u van de overheid ontvangt, is inkomensafhankelijk. Zie hiervoor de kinderopvangtoeslagtabel.

Op 2 juli 2020 is de app Kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunnen ouders snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Daarnaast kan de Belastingdienst u met behulp van de door ons aangeleverde gegevens ook een signaal geven via de app. Bijvoorbeeld als uw kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer klopt. De eventuele wijziging kan dan direct via de app worden doorgegeven. De Belastingdienst heeft de kinderopvang gevraagd om ouders op deze app te wijzen. Kijk op toeslagen.nl en zoek naar ‘app Kinderopvangtoeslag’ voor meer informatie.

U vindt de app in de app-stores onder de naam ‘Kinderopvangtoeslag’.

Informatie over gemeentelijke subsidie

In de gemeente Bergen op Zoom betalen ouders, ingeval van een zgn. “één-verdieners – situatie” een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Bergen op Zoom zie hiervoor: Ouderbijdragetabel peuterwerk 2021
De gemeente Bergen op Zoom stelt voor elke peuter voor 2 dagdelen van 3 uur per week subsidie beschikbaar, dit zodat alle peuters een goede start kunnen maken op de basisschool.

Informatie over VVE indicaties

Op alle 6 de locaties van Mamalie in Halsteren en Bergen op Zoom is er een  peutergroep (2 – 4 jaar). Soms in een aparte groep, en soms geïntegreerd in het kinderdagverblijf.
Alle peuters krijgen middels verschillende thema’s uit de VVE-methode Piramide activiteiten
Kinderen met een taalachterstand, of die een achterstand dreigen op te lopen en door de arts van het consultatiebureau een VVE indicatie krijgen, mogen gratis extra  dagdelen komen. Deze uren worden per locatie anders aangeboden.

Voor meer informatie kunt u bellen met één van onze medewerkers op de administratie : 0164 – 682 662

Soort opvang Prijs per maand
1 dagdeel € 84,60
2 dagdelen € 169,20