Overblijven op school

Mamaloe verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, is een aantal regels opgesteld. Hieronder kunt u per locatie  informatie hierover vinden.

Op basisschool de Nieuwe Veste wordt een continurooster gehanteerd. Dat betekent dat de kinderen gezamenlijk tussen de middag in de klas eten. De leerkrachten kunnen u hier meer informatie over geven.

Op basisschool de Rode Schouw wordt een continurooster gehanteerd. Dat betekent dat de kinderen gezamenlijk tussen de middag in de klas eten. De leerkrachten kunnen u hier meer informatie over geven.

Op de Montessorischool wordt een continurooster gehanteerd. Dat betekent dat de kinderen gezamenlijk tussen de middag in de klas eten. De leerkrachten kunnen u hier meer informatie over geven.

Natuurlijk bestaat op school de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag. Ouders, die hiervoor zijn opgeleid, verzorgen het toezicht. Per 10 à 15 kinderen is er één overblijfouder aanwezig. U zorgt zelf voor een gezond lunchpakketje. De school verschaft het drinken. Er is een overblijfreglement, waaraan de overblijvers zich moeten houden.

De leerkrachten van school kunnen u hier meer informatie over geven.

Om u de beste zorg voor uw kind en een accurate financiële afhandeling te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat we over bepaalde gegevens van u en uw kind beschikken.
Voor het plannen en administreren daarvan maken wij gebruik van TSOPRO

Op School Oost wordt een continurooster gehanteerd. Dat betekent dat de kinderen gezamenlijk tussen de middag in de klas eten. De leerkrachten kunnen u hier meer informatie over geven.