Emotionele veiligheid

Veiligheid en welbevinden is voor ons het belangrijkste uitgangspunt. Een kind moet zich in z’n omgeving veilig voelen, moet vertrouwen hebben in de mensen waarmee het omgaat, moet het gevoel hebben dat het kan zijn zoals het is en onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt.
Een kind dat zich niet geborgen voelt, kan zich niet vrijuit ontwikkelen, kan niet onbevangen in de wereld staan, is geremd in het contact leggen, voelt zich niet gelukkig.
Pas vanuit een geborgen omgeving, wanneer het kind de zekerheid heeft dat de groepsleiding er voor hem is wanneer het daar behoefte aan heeft, kan het kind zich verder ontwikkelen, kan het nieuwe stappen zetten, de omgeving verkennen en vriendjes maken…..

Vertrouwd gezicht

Een belangrijke factor om je als kind emotioneel veilig te voelen is een vertrouwd gezicht. Bij k.o. Mamaloe werken wij daarom met een vaste teamsamenstelling. Ook tijdens vakanties wordt er altijd een vertrouwde PM’er ingeroosterd. We proberen een sfeer te scheppen waarbinnen kinderen zich veilig kunnen voelen. Bij de inrichting en de aankleding van de ruimte maken we het huiselijk en gezellig d.m.v. (nep)planten, leuke posters, een zithoek en aparte speelhoeken. Naast aandacht voor de hele groep, krijgen de kinderen ook individuele aandacht. Samen een boekje lezen op de bank, gezellig de radio of een muziekje aan, even kletsen over wat het kind bezighoudt, een aai over de bol, zijn allemaal dingen die de sfeer mede bepalen. Wat het ene kind leuk vindt, hoeft het andere niet leuk te vinden. Wij observeren de kinderen goed en praten met de ouders over het kind, zodat we weten hoe we het de kinderen zoveel mogelijk naar hun zin kunnen maken.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar onze Pedagogische Beleidsplannen

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Welkom bij Klukkluk

De vakantie is weer voorbij dus zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met het thema [...]