VVE Algemeen

Bij kinderopvang Mamaloe laten we de kinderen tussen 0 en 4 jaar spelenderwijs kennis maken met allerlei thema’s. Dit doen we aan de hand van de VVE methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand, wordt er rondom een thema, aan kinderen activiteiten aangeboden, welke tot doel hebben de ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele vaardigheden van ieder kind. Voor de ouders wordt er bij ieder thema een ouderbrief samengesteld waarin de liedjes en versjes terug te vinden zijn en waar in tips voor thuis zijn opgenomen.

Wilt u meer weten over de VVE methode Piramide, klik dan op de bijgevoegde bestand.

Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die vanuit het consultatiebureau een VVE verklaring krijgen komen in aanmerkingen voor een peuterplaats VVE. VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. Bij kinderopvang Mamaloe wordt er Voorschoolse Educatie aangeboden (VE)  Deze VVE verklaring wordt bij het 4e jaar overgedragen door k.o. Mamaloe aan de ABBO basisschool (waarin de meeste locaties zijn gehuisvest) Hierdoor wordt een doorgaande ontwikkel/leerlijn gewaarborgd.

Deze zogenoemde doelgroep peuters kunnen vanaf 2,5 jarige leeftijd tot het moment waarop zij naar de basisschool uitstromen, 960 uur VE aangeboden krijgen.

Klik hier om te lezen hoe deze  uren bij kinderopvang Mamaloe ingedeeld worden.

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN