Werken aan competenties

Wij gaan uit van het gegeven dat ieder kind uniek is.
Uniek in uiterlijke kenmerken, uniek in karakter en uniek in zijn/haar vermogen zich te ontwikkelen.
Kinderen ontwikkelen zich, min of meer in dezelfde volgorde en hetzelfde tijdsbestek.

Kinderopvang Mamaloe heeft bewust gekozen voor een verticale groepssamenstellingen, waarin de kinderen, grotendeels  in groepen van 0 -2 jaar, 0 – 4 jaar,  2- 4 jaar en 4 – 13 jaar opgevangen worden. Wij zijn van mening dat kinderen hierdoor individueel beter tot hun recht komen voor wat zijn/haar ontwikkeling betreft. In een dergelijke “verticale” samenstelling kan elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Dit geldt voor zowel de kinderen die zich sneller dan de gemiddelde ontwikkelingslijn ontwikkelen, maar zeker ook voor de kinderen die zich net iets langzamer ontwikkelen.

De ontwikkeling kun je onderverdelen in motorische ontwikkeling, taal- en denkontwikkeling, sociale ontwikkeling, seksuele ontwikkeling en de morele ontwikkeling.
Op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang leren de kinderen anders dan op school.
Het gaat op de opvang  vooral om spelend leren. Spelen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door kinderen te stimuleren, aan te moedigen, samen naar oplossingen te laten zoeken en te complimenteren wanneer het goed gaat, proberen we kinderen te helpen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

Slide Heeft u interesse in Mamaloe Kinderopvang? RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Welkom bij Klukkluk

De vakantie is weer voorbij dus zijn we het nieuwe schooljaar begonnen met het thema [...]